Psykisk sårbare får sundhedsvejledning

Psykisk sårbare får sundhedsvejledning

For at rette op på den sociale ulighed i sundhed etablerer Sønderborg Kommune nu sundhedsvejledning målrettet psykisk sårbare borgere.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at borgere med mentale helbredsudfordringer og psykisk sygdom får mere sygdom, bliver tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere. Den ulighed vil Sønderborg Kommunes Sundhedsudvalg sammen med Social- og Seniorudvalget gerne rette op på. Og heldigvis har kommunen dugfriske erfaringer med, hvad der virker.
 
Erfaringer fra tidligere projekt
Kommunen har så sent som i foråret 2020 evalueret projektet ”Sammen om sundhed”. Her viser erfaringerne, at en opsøgende indsats i velkendte rammer er dét, der skal til for at hjælpe psykisk sårbare i gang med et sundere liv.
 
– Vi skal simpelthen ud til de pågældende borgerne, der hvor de er, fx på værestederne eller deres eget hjem. Erfaringen er, at de ikke selv opsøger de ordinære sundhedstilbud. Hvis vi ønsker mere lighed i sundhed, og det gør vi, så må vi tage højde for borgernes forskellige udgangspunkter og behov, siger formand for Sundhedsudvalget Helge Larsen.
 
Afsætter 0,5 mio. kr. årligt
Sundhedsudvalget har netop sat 0,5 mio. kr. af årligt til etablering af sundhedsvejledning målrettet psykisk sårbare borgere. Indsatsen er baseret på et tæt samarbejde mellem kommunens sundhedsområde og socialområdet, hvor man så at sige vil bringe det bedste fra både Sundhedscentret og Socialpsykiatrien helt ud til den enkelte borger i målgruppen.
 
Social- og Seniorudvalgsformand Preben Storm ser frem til samarbejdet om de sundhedsfremmende indsatser i psykiatrien:
 
– Det ligger os meget på sinde, at alle borgere skal have mulighed for et godt liv – hele livet. Vi ved, at den psykisk sårbare borgergruppe har viljen til at arbejde med mål for deres egen sundhed og gerne deltager i sundhedsfremmende aktiviteter. Det skal bare ske på deres præmisser og i et lidt andet tempo. Derfor glæder det mig rigtig meget, at vi nu får et tilbud, der er helt skræddersyet til målgruppen, siger Preben Storm.
 
Implementeringen af sundhedsvejledningen understøtter målsætninger i Region Syddanmarks Sundhedsaftale 2019-2023, Region Syddanmarks Psykiatriplan 2020-2024 og Sønderborg Kommunes indsatser i sundhedsplanerne for 2019-2022.

Kontaktinformation:

Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, tlf. 27 90 02 10, e-mail: pst@sonderborg.dk

Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune. Tlf. 27 90 02 05, e-mail hla@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen