Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening vil udvikle udsatte boligområder

Når kommunen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) går i gang med at udvikle og omdanne boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl., så får det betydning for byens øvrige almene boligområder. Sønderborg Kommune vil derfor have et særligt fokus på, at omdannelsen af området ikke blot flytter udfordringerne til et andet boligområde, så de øvrige udsatte boligområder belastes yderligere. Der skal blandt andet laves aftaler med alle byens boligforeninger om at løse opgaven med genhusning og flytning af beboere i forbindelse med udviklingen og omdannelsen af Nørager og Søstjernevej m.fl.
 
Formanden for hovedbestyrelsen i SAB, Vivian Engelbredt, er meget tilfreds med, at en ny indsats tager højde for at udvikle alle de udsatte boligområder.
 
– Det er vigtigt at have fokus på ikke at belaste andre boligområder yderligere, når vi om nogle år går i gang med at omdanne Nørager og Søstjernevej m.fl. Jeg synes, det er meget positivt, at Sønderborg Kommune tager initiativ til at indgå aftaler med de øvrige boligforeninger. Der er vigtigt, at vi tager fælles ansvar, hvis vi skal løse udfordringen og skabe velfungerende boligområder, siger hun. 

Ansøgningsprocessen til en ny boligsocial helhedsplan gældende for perioden 2021-2025 er godt i gang og Sønderborg Kommune og SAB er i dialog med Landsbyggefonden om den videre ansøgning. Helhedsplanen omfatter boligområderne Kløver- og Hvedemarken, Nørager, Søstjernevej m.fl. og Stenbjergparken.
 
Navnlig udviklingen i Stenbjergparken er et opmærksomhedspunkt for Sønderborg Kommune. I Byrådets budgetforlig 2020 blev aftaleparterne enige om, at der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for området omkring Ulkebølcentret og det tilstødende almene boligområde. Og det arbejde går Sønderborg Kommune og SAB nu i dialog om.
 
Der er 241 familieboliger i Stenbjergparken, og der bor cirka 700 beboere i boligområdet, der ligger i Ulkebøl. 75,7 pct. af beboerne har en ikke vestlig baggrund, og 48,3 pct. er uden for arbejdsmarkedet.
 
Tallene viser, at Stenbjergparken på mange måder er et udfordret boligområde, og der er derfor behov for at sætte gang i en udviklingsproces på området. Her er erfaringerne fra arbejdet med boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. et godt redskab.
 
– Sønderborg Kommune og SAB er enige om, at vi skal have skabt en positiv udvikling i alle vores udsatte boligområder. I Sønderborg Kommune har vi et særligt fokus på Stenbjergparken, fordi der er nogle udfordringer i området, som vi er nødt til at arbejde med. Vi skal sammen have skabt et endnu bedre boligområde – både for de nuværende og de kommende beboere. Heldigvis kan vi – altså kommunen og SAB – vise gode resultater for at forandre et boligområde. Det har vi blandt andet vist på arbejdsmarkedsområdet og andre indsatser i Nørager og Søstjernevej m.fl., hvor der har været en positiv udvikling over flere år, som gør, at jeg forventer, at området ryger af den hårde ghettoliste i løbet af få år. De erfaringer og resultater skal vi kopiere til Stenbjergparken, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Det er endnu for tidligt at sige noget mere konkret om en udviklingsproces for Stenbjergparken, men arbejdet vil få et flerårigt sigte, og beboerne vil blive inddraget undervejs.
 
Fakta:
Sønderborg Kommune har siden 2008 samarbejdet sammen med SAB om indsatser i den boligsociale helhedsplan. I den nuværende helhedsplan gældende for 2017-2021 er der blandt sat fokus på uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt tryghed og trivsel.
 
Den boligsociale helhedsplan omfatter:

  • Kløver- og Hvedemarken
  • Nørager
  • Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej, Konkylievej
  • Stenbjergparken

 
Den nye boligsociale helhedsplan vil gælde for perioden 2021-2025, og indsatserne planlægges inden for fire overordnede områder:

  • Uddannelse og livschancer
  • Beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Sammenhængskraft og medborgerskab

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen