Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er klar med plan for ghettoområde

Boligområdet Nørager samt Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej bliver nu karakteriseret som en hård ghetto. Det står klart efter Transport- og Boligministeriets offentliggørelse af ghettolisten. Karakteristikken kommer ikke som den store overraskelse, og derfor har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) over en længere periode været i dialog og drøftelser for at finde frem til en udviklingsplan for området. Udgangspunktet i den plan er et væsentligt renoveringsbehov for Nørager, som kommunen og boligforeningen alligevel ville omdanne uagtet placering på den hårde ghettoliste.
 
For nylig har Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune nikket ja til en overordnet plan for området og er enig med boligforeningen om at søge dispensation fra nedrivning til 40 pct., som det ellers fremgår af lovgivningen for hårde ghettoer. I forslaget er der lagt op til at reducere antallet af boliger med omkring 180. I dag er der 560 boliger i området.
 
Kravet til hårde ghettoområder er, at 60 procent af de almene familieboliger skal fjernes, men det ønsker kommunen og boligforeningen at få dispensation fra, sådan at en større andel familieboliger kan bibeholdes i området, fortæller Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen.
 
– Vi har godt kunne læse skriften på væggen, så vi er langt i processen med at forberede en dispensationsansøgning. Sønderborg Kommune og boligforeningen SAB er enige om det overordnede scenarie for udviklingen af boligområdet, som betyder, at vi vil udarbejde en dispensationsansøgning, hvor der ansøges om en dispensation til at bevare 60 procent almene boliger i området.  Samtidig ønsker vi fokus på byudviklingen i Sønderborg by, for det giver rigtig meget fornuft at tænke i, hvordan vi sammen kan udvikle området – blandt andet med udgangspunkt i de boligtyper, som efterspørges, og muligheden for mere erhverv og butiksliv i området, siger han. 

Når de to parter går efter en dispensationen, så skyldes det, at hårde ghettoområder med færre end 2.100 beboere, og som ikke opfylder kriteriet vedrørende andelen af dømte beboere, har mulighed for at søge om dispensation fra de 40 procent. Og det gør sig gældende for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl., der har omkring 1.300 beboere og ligger under grænseværdien for kriminalitetskriteriet. 
 
– Jeg er ikke glad for, at boligområdet nu er havnet på den hårde ghettoliste, for der mener jeg ikke, at det hører til med den gode udvikling, der er i området, hvor fx flere beboere er kommet i arbejde. Men når det ikke kan være anderledes, så er jeg glad for, at vi nu har fået en afklaring, så vi alle – og især beboerne – ved, hvad de skal forholde sig til, og alle kan komme videre i arbejdet med en samlet plan for udviklingen af området, siger Erik Lauritzen. 

Sønderborg Kommune har sammen med SAB sat gang i en række initiativer for at sikre en positiv udvikling i boligområdet. Indsatserne er blandt andet en særlig udlejningsaftale med fortrinsret for selvforsørgende, stop for kommunal anvisning til boligområdet, fremvisning af straffeattest ved indgåelse af nyt lejemål og en forstærket jobcenterindsats. Ghettolisten 2020 viser, at indsatserne har haft en positiv effekt på området, og det er vigtigt for at kunne komme i betragtning for en dispensation.
 
Hovedlinjerne i planen for hele området er afstemt mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, fortæller formanden for hovedbestyrelsen i SAB, Vivian Engelbredt.
 
– Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune er enige om rammerne for områdets udviklingsplan. Nedrivning er et af elementerne, og der vil være fokus på Nørager. Planen er, at Nørager skal omdannes til rækkehuse, da området alligevel trænger til renovering. Vi håber på at kunne præsentere en udviklingsplan snart, og hvis alt går vel, så kan vi komme i gang med nedrivning og byggeri om et par år. Men det må forventes, at det bliver en proces som vil vare flere år, siger hun. 

Planen har et flerårigt sigte, og det forventes først, at selve renovering og byggeri kan begynde i 2023, og det vil derefter strække sig 6-7 år frem i tiden. Årsagen er, at det både vil tage tid at omdanne bygningerne og sikre en god genhusningsproces for de beboere, der i en periode måske skal bo andre steder.
 
– Beboerne bliver løbende orienteret og inddraget i processen, og det er meget vigtigt for os at skabe en så god løsning for beboerne som muligt. Mange af dem vil blive berørt på den ene eller anden måde, når vi skal omdanne området og renovere hele Nørager. Beboerne har også gode tanker og ideer til, hvordan området kan blive endnu bedre, og det skal vi også benytte os af, så der kommer et medejerskab i at udvikle boligområdet, siger Vivian Engelbredt. 

Dispensationsansøgningen skal afleveres til Transport- og Boligministeriet i marts. Hvis den bliver godkendt, skal Sønderborg Kommune og SAB sammen udarbejde en udviklingsplan for området.
 
Fakta:
Jævnfør ghettoplanen ”Et Danmark uden parallelsamfund” og den lovgivning, der blev vedtaget af Folketinget i november 2018, gælder følgende for hårde ghettoer:
• Andelen af almene familieboliger i området skal reduceres til 40 pct., medmindre der opnås dispensation til en større andel
• Kommune og boligforeningen skal sammen lave en udviklingsplan for boligområdet, der beskriver hvordan andelen af almene familieboliger er reduceret inden udgangen af 2030
Kommunen og Boligforening kan sammen søge om dispensation til at bibeholde en større andel af familieboliger i området, hvis området opfylder kriterierne for dette.
 
Udvikling i området:
Data for arbejdsmarkedsområdet viser, at der er sket en positiv udvikling i beboernes tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse:
• Beskæftigelsen er steget med 8 pct.-point de seneste to år (2018-2019) blandt de 18-64-årige
• Færre er langtidsledige og ender på langvarige overførsler – fra 44 pct. i 2015 til 39 pct. i 2019
• Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldende – fra 59 pct. i 2015 til 51 pct. i 2019
• Data for kriminalitetskriteriet i 2020 viser, at boligområdet ligger et godt stykke under grænseværdien på 2,27 pct.
Det er en generel udfordring for området, at over halvdelen af beboerne på overførsler er førtidspensionister.
 
Ghettolisten 2016-2020:
Listen viser udviklingen i data for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. i de fem år, boligområdet har været på ghettolisten.
 

 Indvandrere og efterkommere (ikke-vestlige) over 50 pct. Uden tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse over 40 pct. Dømte
2016-2017: 2,7 pct.
2018: 1,98 pct.
2019: 2,03 pct.
2020: 2,27 pct. 
Kun grundskole
2016 og 2017: Over 50 pct.
2018 og 2019: Over 60 pct. + ny opgørelsesmetode
Gennemsnitlig indkomst under 55 pct. af gennemsnittet i regionen
 
201661,7 pct.48,0 pct.2,01 pct.53 pct.60,4 pct.
201765,2 pct.48,5 pct.2,09 pct.54,9 pct.58,8 pct.
201866,5 pct.48,1 pct.2,06 pct.76,6 pct.56,7 pct.
201967,0 pct.44,7 pct.1,81 pct.75,6 pct.60,7 pct.
202066,6 pct.41,8 pct.1,49 pct.73,3 pct.60,8 pct.

 

 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen