Ny skov til folket | Nyheder

Mandag den 23. november, blev de første træer sat i jorden i den nye Taulov Folkeskov, som er seneste skud på stammen af skovrejsningsprojekter i Fredericia Kommune. Fredag d. 27. november rykkede plantemaskinerne ind, så udplantningen for alvor kan tage fart.
Det var oprindeligt planen at invitere lokale institutioner og interesserede borgere til ”åben skov”, når de første træer skulle plantes. Men spadestikkene blev taget uden offentlighedens deltagelse.

 ”Den nye Folkeskov er en glædelig nyhed for Fredericias borgere, natur og dyreliv. Det ligger os meget på sinde, at styrke naturen i Fredericia Kommune, så vi takkede naturligvis ja til det fornemme tilbud om en gratis Folkeskov. Vi håber, at vi kan fejre skoven, når vi går lysere tider i møde” siger Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

”Hver gang vi øger mængden af natur, vinder både dyr, planter og mennesker. De grønne områder er grobund for flere oplevelser i naturen, og samtidig skaber vi ny plads og bedre betingelser for et varieret dyre- og planteliv. Vi er særligt glade for, at den nye Folkeskov bliver beplantet med rigtigt mange forskellige naturligt hjemmehørende træer og buske. Dermed er der skabt levesteder for rigtigt mange arter i takt med at skoven vokser” siger Karsten Enggaard fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Fredericia.

De 3,3 hektar, som fremover vil være kendt som Taulov Folkeskov, ligger ved et eksisterende skovareal og bliver en grøn forbindelse mellem Taulov og området langs Elbodalen og Spang å. Borgere i området kan slå genvej gennem Folkeskoven med det samme, da der etableres en sti gennem den indhegning, som skal sikre de nyplantede træer mod sultne rådyr. Folkeskoven glæder Thorbjørn Søndergaard, formand for Taulov Fællesråd: ”Det er en stor gevinst for vores lokalområde, at vi nu får endnu mere natur og grønne omgivelser. Vi ser frem til at følge skovens udvikling på gåture gennem området”

En gave til folket fra folket
Growing Trees Network afholdt sidste år den store tv-indsamling ”Danmark planter træer” sammen med TV2 og Danmarks Naturfredningsforening.

Ved det store indsamlingsshow på TV2 samlede danskere, virksomheder og organisationer så stort et pengebeløb ind, at der kan plantes flere end en mio. træer rundt om i Danmark. Det er en del af de penge, der finansierer det nye skovareal i Taulov. Fredericia Kommune har lagt jord til projektet.

Folkeskovene tjener flere formål og Kim Nielsen fra Growing Trees Network glæder sig over projektet: ”Det er en stor fornøjelse at se de midler, som folk fra hele landet har indsamlet, blive omsat til nye skovarealer. Folkeskovene skal give danskerne mere natur og levesteder til planter og dyr. De gavner også både klima og miljø: hvis vi fx planter ovenpå grundvandsmagasiner, hjælper skovene med at sikre rent drikkevand”

Med etableringen af Taulov Folkeskov er begge årets planlagte skovrejsningsprojekter kommet godt ud over rampen og naturen i Fredericia Kommune bliver samlet set ca. 28.000 nye træer rigere.

I løbet af de næste fem år vil træerne nå en højde på ca. to meter.

”Et nyt skovområde er gaven der bliver ved at give. Vi skal have det lange lys på, før vi kan se en færdig skov med tætte kroner, men inden for få år, vil både dyrelivet og fredericianerne så småt kunne tage hul på glæderne. Om 20 år og generationer ud i fremtiden kan skovglade borgere nyde godt af de spadestik, vi har taget i år ” afslutter Christian Bro.

Foto: Frank Cilius: Rækkefølgen fra venstre er: Kim Nielsen fra Growing Trees Network, Karsten Enggaard fra DN, Christian Bro og så Thorbjørn Søndergaard fra Taulov Fællesråd længst ude til højre

 

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen