Sønderborg Kommune har fået bevilliget 2,5 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til sommeraktiviteter

Situationen under COVID-19 med lukkede skoler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter har for børn og unge i hele landet været svær. Selvom hverdagen gradvist er vendt tilbage for mange, og skoledagen også i højere grad ligner sig selv, ser vi stadig ind i en sommer, der bliver markant anderledes.

Men nogle børn og unge står tilbage med forskellige faglige huller, der kan udfordre deres videre skolegang, og nedlukningen af skoler og institutioner har betydet, at de har skullet undvære det sociale fællesskab, som skolen og fritidstilbuddene også er.

For at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter har Børne- og Undervisningsministeriet bevilget 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Sønderborg Kommune har fået bevilget 2,5 mio. kr. Beløbet kan også bruges til finansiering af deltagerbetaling for børn og unge, der ikke har økonomi til at deltage i sommeraktiviteterne.

Foreninger og klubber kan søge om at få del i beløbet, men der er nogle krav, som skal opfyldes.

Aktiviteterne skal falde inden for tre formål:

  • at bidrage til at lukke faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen
  • at understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber og understøtte elevernes interesse i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter
  • at understøtte et kriminalpræventivt sigte

Ansøgninger sendes senest 29. juni 2020 til Sønderborg Ungdomsskole, der i forvejen udbyder aktivitetsprogrammet ”Aktiv Sommerferie”. Der kan kun søges midler til ekstra aktiviteter udover dem, der allerede er planlagt og finansieret.

Interesserede kan læse mere på Sønderborg Ungdomsskoles hjemmeside. Der er allerede blevet udsendt breve direkte til klubber og foreninger.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen