Sønderborg Kommune får knap 11 mio. kr. til faste teams i ældreplejen

Over de næste to år får Sønderborg Kommune ekstra midler til at sikre faste teams i ældreplejen. Pengene kommer fra Socialstyrelsen, og det drejer sig om knap 11 mio. kr., helt konkret er der tale om 10.946.137 kr.
 
Baggrunden er, at Hjemme- og Sygeplejen i Sønderborg Kommune i år har afprøvet en ny lokal samarbejdsstruktur i alle distrikter ved at lave “Borgerteams”. Det er tværfaglige teams med 12-15 faste medarbejdere, som i dagvagten har opgaver hos borgere i et mindre geografisk område.
 
Den nye struktur bliver over de næste 2 år rullet bredt ud i hele Hjemme- og Sygeplejen i et projekt, der hedder ”Nye veje til mere nærvær og omsorg”. Det glæder Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget.
 
– Jeg er meget glad for, at vi får økonomisk støtte til at indføre faste teams i hele Hjemme- og Sygeplejen, for det vil give os en bedre pleje. Resultaterne fra forsøgene i år viser, at faste teams giver bedre nærvær og omsorg for borgerne, når de primært møder det samme personale. Det kan vi opnå med de faste teams i dagtimerne, og det vil samtidig give en højere stabilitet og kontinuitet i plejen, siger han. 

Projektperioden løber fra den 1. december 2021 til den 31. december 2023, og de faste teams skal – ud over at sikre højere kontinuitet hos borgerne – være med til at sikre, at borgeren får den rette faglige indsats på det rette tidspunkt. Derudover skal der udvikles og afprøves, hvorledes en hurtigere og mere fleksibel bestiller-udfører-praksis kan ske i samarbejde med borgerne. Projektet har samtidig fokus på datadrevet ledelse, så projektets indsatser løbende evalueres og justeres. Mange af de tiltag har Socialstyrelsen lagt vægt på i bevillingen.
 
– Vi ved, at faste teams kræver en kulturforandring, men vi er overbeviste om, at arbejdsglæden hos medarbejdere i Hjemme- og Sygeplejen bliver øget. Det er altid vigtigt for os at være en god arbejdsplads, og det er blevet endnu mere vigtigt i en tid, hvor vi skal fastholde det gode personale, vi har. Vi tror også på, at større arbejdsglæde kan hjælpe os med at tiltrække nye medarbejdere, siger Ganeswaran Shanmugaratnam, næstformand for Social- og Seniorudvalget.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen