Sønderborg får en handicapvenlig badebro

Til efteråret bliver det muligt for alle, og særligt for borgere med handicap, at komme hurtigere og nemmere i vandet i Sønderborg. For her åbner en ny handicapvenlig badebro på stranden ved Idrætshøjskolen i Sønderborg, også kendt som Den sorte badestrand.
 
Det er Byrådet, der i forbindelse med coronasituationen besluttede at tildele 5,8 mio.kr. af de ekstra lånefinansierede midler til etablering af et handicapvenligt badeanlæg i Sønderborg.
 
Det er Sønderborg Kommune, der står for den nye handicapvenlige badebro i samråd med Handicaprådet i Sønderborg Kommune og Idrætshøjskolen i Sønderborg. Og formanden for Sundhedsudvalget, Helge Larsen, ser frem til den kommende opgradering.
 
– Det har længe været et ønske med en handicapvenlig badebro, hvor vi både kan tilgodese borgere med handicap, men også alle andre ved at give dem en helstøbt badeoplevelse. Vi får nu et samlet anlæg i form af en badebro med en fast rampe, som fungerer som handicapvenlig adgang ned i vandet. Den kan anvendes af borgere med synshandicap, da der vil være en ledelinje fra stranden og ud i vandet. Rampen kan også anvendes af borgere med forskellige grader af bevægelseshandicap, ligesom en rampe vil være til glæde for blandt andet børn og ældre. Kørestolsbrugere kan derudover låne en strandkørestol, som kan køre ned i vandet. Alt i alt bliver det en rigtig god opdatering ved Den sorte badestrand, siger han. 

Og nu går forberedelserne så småt i gang, og i den kommende tid opsættes der byggepladsskilte i området. Den eksisterende badebro fjernes i forbindelse med opførelsen af den nye badebro. Arbejdet forventes at gå i gang lige efter sommerferien – forventeligt i uge 32 – og så skulle badebroen være klar lige før efterårsferien. Det glæder formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.
 
– En handicapvenlig badebro bliver en løsning for alle borgere, besøgende og turister med og uden handicap. Placeringen ved Den sorte badestrand giver rigtig god mening, da det er en rolig og velbesøgt strand. Samtidig findes der allerede et handicapvenligt toilet og parkeringsmuligheder, og terræn- og strømforhold vurderes at være de mest optimale for badegæsterne. Badebroen bliver bygget op i stål og træ, da materialerne og farverne falder naturligt ind i landskabet, siger hun. 

På land fjernes eksisterende beton og asfalt fra tidligere stadeplads under renovering af opholdsarealerne og genanlæggelse af strand. Desuden suppleres den eksisterende toiletbygning med en bygning til omklædning for borgere med handicap og opbevaring af strandkørestole. Bygningen er af midlertidig karakter/flytbar og beklædes med sortmalet træ ligesom den eksisterende bygning.
 
Badebroen er blevet godkendt af Kystdirektoratet, da etablering af badebroen forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinje og anlæg på søterritoriet.
 
Fakta:
Den nye handicapvenlige badebro bliver bygget op af en fast del, der står permanent på stranden på grund af rampen ned i vandet. For at kunne fungere som handicapvenlig badebro hele året skal den faste del af broen være to meter bred og med gelænder på den ene side, startende ved vandkanten. På brodelen over stranden skal der være en 5 cm høj snublekant, der skal fungere som ledelinje for svagtseende og blinde, samt sikre kørestolsbrugere. Ledelinjen fortsættes hele vejen ud på broen.
 
Brohovedet udformes som en cirkulær platform med siddemulighed. Det vil give mulighed for at lade brugerne fordele sig på broen, uden at gå på kompromis med ønsket om at inkludere alle målgrupper. Samtidig inviterer broen med sin udformning til brug og ophold på broen året rundt.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen