Revisionen har godkendt kommunens regnskab for 2023

Sønderborg Kommunes stramme økonomistyring viste sit værd i et år med økonomiske udfordringer, for budgettet for 2023 var præget af usikkerhed på grund af høje priser samt stigende udgifter på særligt det specialiserede socialområde og udgifter relateret til flere ældre.

Sønderborg Kommunes regnskab for 2023 er blevet godkendt af Kommunens revision BDO A/S uden bemærkninger.

Det glæder borgmester Erik Lauritzen.

– Selv om vi har haft et udfordret 2023, hvor Byrådet måtte reducere i de kommunale udgifter samt øget kravet til kassebeholdningen til minimum 100 mio. kr., så er jeg glad for at kunne præsentere et regnskab for 2023 – igen uden bemærkninger fra revisionen. Det er rigtig flot, da vi over mange år har sparet på administrationen. Økonomien i Sønderborg Kommune er i balance, hvilket er nødvendigt for at fastholde et højt serviceniveau og sikre en god udvikling i Sønderborg Kommune, siger han.

Han bakkes op af første viceborgmester, Stephan Kleinschmidt.

– Det er et flot regnskab, og der skal rettes en tak til alle medarbejdere, der er med til at holde budgetterne, som vi i Byrådet har lagt og justeret i løbet af året. Det har ikke været nemt, men fordi medarbejderen har ydet en særlig indsats, er vi kommet i mål. Samtidig en særlig tak til vores økonomiafdeling for en sikker og kompetent regnskabsføring, så vi hele tiden har været up to date, siger han.

Sønderborg Kommune har stadig en regning på ca. 80 mio. kr. efter stormfloden i efteråret 2023, der ramte området særligt hårdt med skader på private ejendomme og mange kommunale anlæg. Kommunen har endnu ikke vished om, hvor stor en del der dækkes af statslige puljer eller via låneadgang.

Fakta:
Sønderborg Kommunes regnskab for 2023 viser, at kommunens samlede driftsresultat er et overskud på 274 mio. kr. Det skyldes blandt andet et mindre forbrug på driften i kommunens fagudvalg på ca. 100 mio. kr. i forhold til et budget på 5.469 mio. kr. I de ca. 100 mio. kr. indgår midler til aktiviteter, der strækker sig ind i 2024 og er, derfor blevet overført. 
Anlægsniveauet var mere beskedent i 2023 end tidligere år. I forhold til et budget på 141 mio. kr. til anlæg, er der samlet anvendt ca. 37 mio. kr. i 2023. Dermed er der et mindreforbrug på ca. 104 mio. kr. i 2023, som anvendes i 2024 eller senere. En af årsagerne var stigende materialepriser blandt andet på asfalt, hvilket har betydet, at kommunen af økonomihensyn, har valgt at vente med igangsætning af en række projekter. Alligevel har Sønderborg Kommune i 2023 indviet Sønderjyllands Danseakademi ved Sønderborg Musikskole, daginstitutionen Børne Galaksen i Hørup og Orangeriet ved Bosager. Og så er Drift og Beredskab Sønderborg, der er kommunens nye center for drift, service og beredskab på Ingolf Nielsens Vej, åbnet.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top