Rejsehold forebygger sygefravær på arbejdspladser

For at imødegå coronakrisens konsekvenser på arbejdsmarkedet blev Sønderborg i Arbejde sat i værk for et år siden, og et af indsatsområderne er at forebygge sygemeldinger og fastholde sygemeldte medarbejdere i virksomhederne. Ordningen kaldes ”Behold jobbet”, og det er rejsehold fra Sønderborg Kommune, der rådgiver om fastholdelse via delvis raskmelding, handicapkompenserende ordninger og brug af virksomhedens egen sundhedsforsikring.
 
– Der er rigtig god fornuft i at beholde jobbet i så lang tid som muligt fx via nedsat arbejdstid i en periode– ikke mindst for den enkelte, men også for virksomheden. Vi ved, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at komme tilbage, og den situation skal vi gøre meget for at undgå. Det betyder også, at sygdomsramte medarbejdere bevarer tilknytningen til virksomhederne, hvilket ofte er afgørende for deres videre arbejdsliv. Derfor er vores indsats – med det vi kalder rejseholdet – en god gevinst for alle parter. Du kan sige, at der er tre vindere: Medarbejderen, virksomheden og kommunen, siger Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

Rejseholdet har haft stor succes siden starten i september 2020 og har afbødet og afkortet 70 sygedagpengeforløb til gavn for medarbejdere og virksomheder.
 
– Vi håber, at virksomhederne vil benytte sig af rejseholdet – og mange gør det allerede – for vi mener, at det her tilbud er en stor hjælp. Ud over at få hånd om medarbejderne tidligt, når virksomhederne fastholder medarbejdere i ansættelser og dermed slippe for udfordringerne med vikarer og lignende. Derudover er det også en økonomisk hjælp, for de udgifter virksomheden har ved betaling af lønudgifter under sygdommen, slipper de også for. For de er jo forpligtiget til at betale under hele sygemeldingen, da virksomheden skal dække hullet mellem sygedagpengebeløbet og op til den løn, som medarbejderen normalt har, siger Niels Ole Bennedsen, der er næstformand i Arbejdsmarks- og Integrationsudvalget. 

Rejseholdet fra Sønderborg Kommune består af kvalificerede medarbejdere, der er neutrale personer, der kan tage den svære samtale med en medarbejder, som måske er svær for en leder eller en tr-repræsentant i virksomheden. Samtidig kan rejseholdet være bindeleddet til alle de forskellige tilbud, som kommunen tilbyder eller har samarbejdspartnere på inden for alkoholmisbrug, psykiatriske problemer, sorggrupper, skole og lignende, hvis sygdomsforløbet er relateret til udfordringer uden for arbejdspladsen.
 
Fakta:
På baggrund af en stigning i ledigheden efter coronanedlukningen vedtog Byrådet i maj 2020 en ekstraordinær indsats for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen – Sønderborg i Arbejde.
 
Sønderborg i Arbejde består af tiltagene:
• Behold jobbet
• Flere i uddannelse
• Hurtigt i job igen
• 4-partsaftale mellem lønmodtagerorganisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen