Procesfejl betyder ny miljøscreening og lokalplan for nye sommerhuse i Mommark

Lokalplanen og et kommuneplantillæg for sommerhusområdet Fiskerløkken blev vedtaget af Byrådet i marts 2023. Men nu skal sagen behandles igen, for Planklagenævnet har hjemvist miljøscreeningsafgørelsen og derved ugyldiggjort kommuneplantillægget og lokalplanen. Begrundelsen er, at der i miljøscreeningen er skrevet, at der ikke er §3 beskyttet natur i området. Det er en fejl.
 
Tim Hansen, fungerende direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed beklager, at Sønderborg Kommune ikke har fået opdateret miljøscreeningen.
 
– Det er en procesfejl, vores fokus har været på at opdatere lokalplanen i forhold til de mange forslag og henvendelser, der er kommet, og her er §3 beskyttet natur i området også skrevet ind. Det har vi så desværre ikke fået ført over i miljøscreeningen, og derfor hjemviser Planklagenævnet sagen til os igen, siger han. 

Sagen om sommerhusområdet Fiskerløkken ved Mommark handler om, at en virksomhed har opført 15 større sommerhuse på Fiskerløkken i Mommark og ønsker at opføre yderligere otte sommerhuse. Den oprindelige lokalplan gav mulighed for at opføre 55 mindre sommerhuse i området, og en grundejerforening i det tilstødende sommerhusområde indgav derfor en klage til Planklagenævnet over projektet.
 
I maj 2021 gav Planklagenævnet grundejerforeningen ret i, at principperne i den oprindelige lokalplan ikke var fulgt, og dermed blev kommunens afgørelse ophævet. Derfor satte Sønderborg Kommune gang i en proces for at lovliggøre de opførte sommerhuse.
 
Planklagenævnet hæfter sig også ved, at miljøscreeningen trafikmæssigt har taget afsæt i gennemsnitligt 16 sengepladser pr. sommerhus, når der på virksomhedens hjemmeside vises et højere tal, der giver et gennemsnit på 21-22 sengepladser.
 
– Vi er gået efter det tal, der i sin tid er taget fra deres byggeansøgninger. Men når Planklagenævnet lægger vægt på et andet tal, så tager vi det til efterretning og tager det med i en fornyet miljøscreening. Og så får vi både kommuneplantillæg, lokalplan og miljøscreening politisk behandlet så hurtigt som muligt, så det kan komme i en ny høring på otte uger, siger Sille Marcussen Dall, der er chef for plan og myndighed. 

For at få formalia i orden skal der godkendes et nyt kommuneplantillæg, en ny miljøscreening og en ny lokalplan, som betyder ny politisk behandling i maj. Derefter sendes materialet i høring, som efterfølgende skal behandles politisk.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top