Tilladelser til udlægning af sten i Freerslev Å

Projektets indhold:
Faxe Forsyning ønsker at gennemføre en separatkloakering af Vordingborgvej, den vestlige del af Karisevej og Babberupvej, som en del af Faxe Kommunes Spildevandsplan 2016-2021. Med separatkloakeringen er det planlagt at det udskilte regnvand skal ledes til Freerslev Å igennem et regnvandsbassin i Babberup. 

I forbindelse med projektet skal der udlægges større skjulesten på vandløbsbunden og ved udløbet, som skaber et varierende strømforløb, samt skabe gode bundforhold for vandløbsdyr, og give stand- og læ pladser for fiskene. I vandløbsbunden skal der ske en udlægning af større sten med et interval på, 1-2 styk (Ø20-40) placeret sporadisk pr. løbende meter fra udledningspunkt og ned til Babberupvej. Derudover placeres der marksten (Ø20-50) på brinkerne omkring udløbet for at forhindre erosion. Stenene vil blive placeret 1 meter ud fra hver side af udløbet på begge sider af åen, og så vidt muligt blive trykket fast i brinkerne. Det forventes er der er tale om ca. 4-5 ton sten.       

Klagemulighed:
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages frem til d. 9. maj 2023. Tilladelsen til regulering kan påklages frem til d. 11. maj 2023. Du kan se mere i vedlagte afgørelser om klageberettigede og om hvordan man klager.

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top