Politikere skal drøfte anbefalinger om det specialiserede Børne- og Ungeområde

Der har over længere tid været ubalance imellem budget og udgifter på det specialiserede Børne og Unge område, det såkaldte politikområde 16. Derfor har Børne- og Uddannelsesudvalget bedt om en analyse udefra, som er gennemført af rådgivnings- og revisionsvirksomheden, BDO.
 
– Generelt er BDO meget tryg med kvaliteten af sagsbehandlingen, og der er generelt en høj faglighed. Samtidig er BDO tilfredse med den økonomiske styring på det specialiserede Børne- og Ungeområde i Sønderborg Kommune. BDO’s analyse er et arbejdsdokument med data og anbefalinger, og dem skal vi nu drøfte i udvalget for at tage stilling til, hvad vi vil arbejde videre med, siger Jesper Smaling, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Baggrunden for analysen er, at der har været et stigende økonomisk pres på det specialiserede Børne- og Ungeområde i Sønderborg Kommune. Fx var der i 2022 der en afvigelse på ca. 29 mio. kr. imellem det vedtagne budget og regnskab, og i efteråret 2022 blev der igangsat en økonomisk genopretningsplan.
 
– Det er vigtigt, at vi får et klart billede af situationen, så vi kan træffe velinformerede beslutninger. For det er vigtigt, at vi handler i børnenes og de unges interesse, men også ansvarligt i forhold til økonomien og ressourcerne. Vi ser frem til at drøfte analysen, inden vi skal tage næste skridt for at rette op på økonomien, siger Jimmy Simonsen, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget. 

BDO’s analyse er lavet som en gennemgang af landsdækkende data samt som en benchmarkenanalyse med en række, sammenlignelige kommuner. Derudover har BDO også lavet dybdeanalyse af sagsbehandlingen, interviewet medarbejdere og ledere samt gjort brug af referencegruppe.
 
BDO’s resultat viser blandt andet, at Sønderborg Kommune har et udgiftsniveau i 2022, som er marginalt over landsgennemsnittet og gennemsnittet for benchmark kommunerne. Og selv om BDO’s analyse er meget tryg med kvaliteten i sagsbehandlingen, høj faglighed og tilfredshed med den økonomiske styring, så peger analysen også på forskellige muligheder til forbedringer.
 
Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte BDO’s analyse på sit møde den 7. marts 2024.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top