Over 1.000 personer er trådt ud af ledighedskøen i 2021

Det er gået ret godt for Sønderborg Kommune med at få folk i arbejde eller uddannelse i år. En opgørelse fra Jobcenteret viser, at der den 4. januar 2021 var i alt 10.197 på offentlige ydelser, og det tal er den 15. december 2021 på 9.128, som dermed giver et fald på 1.069 personer.
 
Langt størstedelen af dem, der har fået arbejde eller er kommet i uddannelse, er ledige på arbejdsløshedsdagpenge, men der er også fald i gruppen af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 
Den gode udvikling glæder formanden for Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget, Jan Prokopek Jensen.
 
– Vi er selvfølgelig begunstiget af, at der har været god gang i beskæftigelsen generelt i år. Men jeg er også meget tilfreds med, at vi i kommunen gennem arbejdet med Sønderborg I Arbejde blev endnu bedre til at hjælpe ledige til job under coronakrisen. Det skyldes, at Jobcenteret ændrede fokus, og fordi vi har et tæt samarbejde med virksomheder, faglige organisationer og uddannelser i Sønderborg I Arbejde kunne vi tidligt reagere på coronakrisens betydning for arbejdsmarkedet og dermed afbøde mange af de værste konsekvenser. Jeg vil gerne sende en ros til medarbejderne og lederne i Jobcenteret for deres indsats og omstillingsparathed, siger han. 

Jobcenteret har lavet intensive forløb med blandt andet job- og uddannelsesklubber, hvor ledige deltager ugentligt. Her møder de ledige andre ledige, får hjælp til at lave et godt CV, øver jobsamtaler og får hjælp og inspiration til at kontakte en mulig ny arbejdsgiver. Derudover har brugen af jobmentorer og hjælp ved individuelle behov vist sig at have en meget gavnlig effekt.
 
– Samtidig har Jobcenteret haft succes med at være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner – altså stedet som virksomhederne tager fat i først, hvis de har behov for flere medarbejdere. Her har jobcenteret målrettet sammen med virksomhederne fundet og fastholdt de rette medarbejdere. Det er en løsning, som gør det nemt og hurtigt for virksomhederne at finde deres næste medarbejder, og det har også virket, siger Niels Ole Bennedsen, næstformand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

Derudover har Jobcenteret etableret et Rejsehold, som hjælper medarbejdere hos både private og offentlige virksomheder, der er potentielt truet af sygdom og langtidssygdom. Rejseholdet hjælper medarbejderne til at blive på arbejdspladsen, og det gavner virksomheden, der undgår udgifter til sygedagpenge og vikarer samt tab af produktion.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen