Nyt ældreråd har konstitueret sig

Nyt ældreråd har konstitueret sig

Kirsten Bielefeldt, som ved efterårets valg til ældreråd i Sønderborg Kommune fik flest stemmer – 1733 – er ny formand. Dieter Jessen, der frem til årsskiftet var medlem af byrådet, er ny næstformand. Ældrerådet er talerør over for politikerne for de knapt 24.000 borgere i kommunen, der er 60 år og derover.

Valget til ældrerådet blev for første gang i Sønderborg Kommune gennemført som fremmødevalg i stedet for brevafstemning. Valget foregik samtidig med valget til byråd og regionsråd den 16. november, og valgdeltagelsen på 56,2 pct. var en forbedring på ca. 12 procentpoint i forhold til ældrerådsvalget fire år tidligere.
– Men der er stadig for mange, der ikke ved, hvad ældrerådet er, og hvad vi arbejder med. Det er én af de opgaver, vi må arbejde på at løse, siger den nyvalgte formand, Kirsten Bielefeldt, som stillede op for første gang.
– Jeg er meget ydmyg over og glad for valgresultatet, men især glæder jeg mig over, at vi er et stærkt hold med enormt mange kompetencer – et rigtig godt team, hvor opgaverne kan fordeles bredt.
Ældrerådet har sit første ordinære møde efter konstitueringen mandag den 24. januar, men Kirsten Bielefeldt er ikke i tvivl om, at ensomhed bliver et af de temaer fra det tidligere ældreråds agenda, som det nye ældreråd vil arbejde videre med.
– Vi vil uden tvivl også sætte fokus på boligformer for seniorer, gerne i et samarbejde med kommunens boligforeninger. Og fællesskaber, seniortilbud og sundhed, som alt sammen er midler imod ensomhed vil uden tvivl også indgå, siger Kirsten Bielefeldt, som er optaget af, at det nye ældreråd også får en introduktion til kommunens institutioner og det enorme foreningsliv, der er på seniorområdet.
– Frivillige står bag en fantastisk vifte af tilbud til borgerne, og jeg tror på, at vi i dialog med foreningslivet kan hjælpe med at gøre hinanden synlige og dermed gøre flere opmærksom på de muligheder, der er for at være med i fællesskaber, siger hun.
Ud over Kirsten Bielefeldt, Ulkebøl, og Dieter Jessen, Broager, blev Tommy Andersen, Langesø, Orla Skovlund Hansen, Gråsten, Thorkild Jacobsen, Sønderborg, Bruno Clausen, Tandslet, Birgit Nebel, Guderup, Marianne Raarup Nielsen, Vester Sottrup, og Kaj Ove Larsen, Broager, valgt. Af de ni medlemmer er kun Thorkild Jacobsen og Bruno Clausen gengangere fra det foregående ældreråd.

Foto:
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/_compresseds/aa782249-40d2-ae67-2a8d-62573e60bf8b.jpg
Kirsten Bielefeldt er ny formand for ældrerådet i Sønderborg Kommune. Hun har i sit arbejdsliv bl.a. været faglig konsulent i FOA og HR-konsulent i Sønderborg Kommune.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen