Nye ladestandere på vej til 41 pladser i Sønderborg Kommune

Antallet af elbiler stiger i Sønderborg Kommune, og derfor stiger efterspørgslen også efter pladser, hvor man kan lade sin elbil op. Nu er der nye ladestandere på vej på 41 P-pladser i Sønderborg, Dybbøl, Ulkebøl, Vester Sottrup, Gråsten, Rinkenæs, Egernsund, Broager, Iller, Augustenborg, Høruphav, Hørup, Lysabild, Skovby, Nordborg og Guderup.
 
Det er Sønderborg Kommune, der har haft de 41 pladser i udbud. Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt to aftaler med Norlys og Clever, som kommer til at stå for etableringen af de i alt 56 ladestandere, hvoraf ni er hurtigladere. Ladestanderne forventes at være tilgængelige for offentligheden i løbet af januar-april 2024.
 
– Den grønne omstilling af bilparken kommer ikke alene af velmente opfordringer til folk om at købe elbil. Hvis man i praksis skal have mulighed for at skifte til elbil, så skal der også være gode muligheder for at lade bilen. Med godkendelsen af de to aftaler gør vi det lettere at se sig ud af at skifte til elbil – lettere for os, der bor her, og lettere for folk, der kommer hertil for at arbejde eller som turister, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

På de 41 P-pladser skal sættes mellem en og tre ladestandere op, som alle har to udtag. Det drejer sig om parkeringspladser ved kommunale bygninger som rådhus, biblioteker, skoler, idrætshaller samt på offentlige P-pladser. Derudover tager private udbydere i stigende grad initiativ til at opsætte ladestandere, og det forventes at ske i større omfang i Sønderborg Kommune, så behovet løbende bliver dækket, når antallet af elbiler øges.
 
– Det er vigtigt, at vi har ladestandere i hele Sønderborg Kommune, så borgere ikke skal køre langt for at lade. Med de to aftaler understøtter vi det store arbejde med den grønne omstilling og arbejdet i ProjectZero. Derudover er det vigtigt, at etableringen af de nye ladestandere er udgiftsneutral for Sønderborg Kommune, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Ifølge Ladestanderbekendtgørelsen skal alle kommuner inden 2025 have mindst en ladestander ved alle ikke-beboede kommunale ejendomme, der har mere end 20 parkeringspladser. Sønderborg Kommune er forpligtiget til at opsætte 28 såkaldte kravladestandere, og med de to nye aftaler opfylder Sønderborg Kommune kravet.
 
Byrådet godkendte sidste år Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Planen er en del af ProjectZeros Masterplan2029, som indeholder flere tiltag, der skal understøtte grøn omstilling af bilparken. Et af tiltagene er udrulning af ladeinfrastruktur på offentlige arealer, som understøtter Sønderborg Kommunes målsætning om co2-neutralitet i 2029.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top