Medarbejderne i Sønderborg Kommune trives godt

Kommunens 5552 medarbejdere har i efteråret fået tilsendt et spørgeskema om trivslen på deres arbejdsplads, og 4525 har besvaret spørgeskemaet i perioden fra den 18. september til den 6. oktober 2023. Det giver en svarprocent 82 procent. I 2020 var svarprocenten på 78.

Hovedkonklusionen i rapporten er, at medarbejdertilfredsheden og trivslen er gået frem siden målingen i 2020. Med en score på 6,0, hvor 7 er det højeste, er kommunen gået frem i medarbejdertilfredshed fra trivselsmålingen i 2020, hvor scoren var på 5,9.

– Det er meget positivt, at trivselsmålingen igen er gået i den rigtige retning. For det viser, at langt de fleste medarbejdere trives i deres job og er glade for at gå på arbejde. Det er en god udvikling, og resultatet kan vi bruge i tiltrækning af nye medarbejdere, fordi Sønderborg Kommune overordnet set er en god arbejdsplads, siger borgmester Erik Lauritzen.

Trivselsmålingen tegner et billede af en organisation, som trives. Konklusionen på langt de fleste trivselstemaer scorer henholdsvis ”godt” og ”i top”. Det gælder fx medarbejderens forhold til arbejdspladsen, læring og udvikling og forholdet til nærmeste leder. Trivselsmålingen har kortlagt at ”Krav i arbejdet” skal have ekstraordinært fokus i organisationen, i det målingen viser en tilbagegang fra 4,15 til 4,03.

– Det glæder mig, at mere end fire ud af fem medarbejdere har taget sig tid til at svare på målingen. Det giver os et godt grundlag at arbejde ud fra, fordi medarbejdere tager stilling og tager medansvar på deres arbejdsplads. Målingen giver os et tydeligt billede af, hvad vi gør godt, og hvad vi dermed skal forsøge at gøre mere af for at forbedre trivslen. Jeg vil gerne rette en tak til vores ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som hver dag gør en kæmpe indsats for at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø. Undersøgelsen bekræfter de seneste 10 års positive udvikling, hvor medarbejderne udtrykker, at de er rigtig glade for at være på deres egen arbejdsplads. Men samtidig er der også en klar tilkendegivelse af, at antallet af opgaver og tildelte ressourcer ikke længere er afstemt. Den udvikling er blevet forstærket i de seneste målinger, og det kræver fortsat stor politisk opmærksomhed, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

Sønderborg Kommunes trivselsmåling 2023 tager afsæt i materiale fra det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Trivselsmålingen er gennemført via et online spørgeskema, og besvarelserne er afgivet anonymt.

Trivselsmålingen fremlægges og behandles på det kommende Økonomiudvalgsmøde i november.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top