Ny sundhedspolitik skal hjælpe det gode liv på vej

Sundhed er ikke bare om fravær er sygdom. Sundhed er at have det godt både fysisk, psykisk og socialt. Visionen om det gode liv er omdrejningspunktet i en ny sundhedspolitik, der skal danne rammerne for hvordan kommunen prioriterer opgaverne på sundhedsområdet i perioden 2023 til 2026.

– I den nye sundhedspolitik ønsker vi at bygge videre på det, der virker. Vi ved blandt andet, at tidlige indsatser, hvor vi i højere grad forebygger end behandler, giver god mening både menneskeligt og økonomisk. Derudover vil vi gøre sundhed nemmere for alle uanset livsvilkår og have på fokus på fællesskaber omkring det gode liv. Nu sender vi politikken i høring, og jeg håber på rigtig mange svar, der kan være med til at kvalificere den yderligere, og gøre den endnu mere konkret og lokalt forankret, siger Didde Lauritzen, formand for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune.

I det udkast til kommunens nye sundhedspolitik der nu sendes i høring, er der defineret følgende fem fokusområder: Alkohol og tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, vaner og sundhedskompetencer og kronisk sygdom. De fem områder er udvalgt med tanke på de lokale sundhedsudfordringer som den store nationale sundhedsprofilundersøgelse i 2021 afslørede.

– Fokusområderne adskiller sig ikke væsentligt fra den forrige sundhedspolitik. Sundhedsudfordringerne i vores kommune, såvel som på landsplan, er i overskrifter nogenlunde de samme som for fire år siden. Desværre er udfordringer på de fleste områder bare blevet større og mere udbredt. Ud over at sundhedspolitikken sætter retningen for kommunens egne indsatser, peger den også på muligheder for samarbejde med fx regionen, praktiserende læger, frivillige foreninger og virksomheder, siger Bo Kleis, næstformand i Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune.

Alle har mulighed for at komme med svar
Politiken sendes i høring, så alle får mulighed for at komme med kommentarer og input. Høringsudkastet findes på kommunens hjemmeside fra den 7. november, hvor alle har mulighed for at afgive høringssvar helt frem til den 19. december.

Inspirationsaften om sundhed
Ud over muligheden for at komme med høringssvar til sundhedspolitikken, inviterer sundhedsforvaltningen til en inspirationsaften om sundhed. Det foregår onsdag den 23. november kl. 19-21. Her har borgere, patientforeninger og andre mulighed for at komme med input til hvordan sundhedspolitikken kan udmøntes i praksis. Input kan fx være at hjælpe forvaltningen med at pege på hvad det er, der virker.
Tilmelding på:
https://sonderborg.dk/event/fra-sundhedspolitik-til-praksis-hjaelp-med-at-pege-paa-det-der-virker/
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top