Samarbejde får flere børn og unge til at være aktive

Projekt Åben skole har til formål at få flere børn og unge til at være mere fysisk aktive. Samarbejdet består i, at idrætsforeningerne får mulighed for at tilrettelægge en slags smagsprøve på deres motionsfremmende tilbud i enten de skemalagte idrætstimer eller i SFO-tiden om eftermiddagen. Forløbet skal bestå af tre træningsgange, og foreningerne skal selv stille med træner og eventuelt udstyr.

Foreningerne kompenseres økonomisk
Åben skole har eksisteret siden 2018, og er efter en evaluering endnu en gang blevet forlænget med to år, så det nu kører til og med 2024. Forlængelsen er kommet i stand på baggrund af at Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab hver har valgt at bidrage med 50.000 kr. til projektet pr. år i 2023 og 2024.

Pengene kan bruges til at kompensere foreningerne for udgifter til fx aflønning af instruktører og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Foreningerne kompenseres med 1.500 kr. pr. forløb.
Som noget nyt er der indgået samarbejde med DGI Sønderjylland fra 2023, for at udbrede projektet endnu mere, og for at understøtte brobygningen mellem skoler og foreninger.

Foreninger og skoler vil blive inviteret til et kick off arrangement ultimo 2022.

Formændene for de tre politiske udvalg er enige om, at projekt Åben skole er værd at investere i:

– Ensomhed og inaktivitet er en stadig større udfordring, ikke mindst blandt børn og unge. Foreningslivet tilbyder både fællesskab og fysisk aktivitet, hvilket er præcis det rigtig mange har brug for. De mange nedlukninger og restriktioner under Corona har påvirket foreningerne negativt med faldende medlemstal og engagement, og det har om muligt gjort projektet endnu mere relevant. Jeg håber og tror Åben skole projektet kan bidrage til at flere får smag for at gå til noget i fritiden, siger formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen.

– Projektet hedder Åben skole netop fordi skolerne så at sige åbner sig for foreningslivet, og stiller både skoletid, lokaler og potentielt nye medlemmer til rådighed for foreningerne i et kort forløb. Evalueringen viser, at der i årene 2020-2022 blev igangsat 85 samarbejder, hvilket er langt flere end det vi havde sat som mål, nemlig 45. For mig vidner det om et rigtig stort potentiale og en gensidig interesse og velvilje for et sådant samarbejde. Derfor glæder det mig, at der nu er mulighed for at fortsætte to år mere, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling.

– Projekt Åben skole giver vores foreninger et udstillingsvindue for deres aktiviteter, hvor en hel skoleklasse ikke bare én gang, men hele tre gange skal prøve kræfter med foreningens aktivitet. Håbet er selvfølgelig, at nogle af eleverne får smag for sportsgrenen, melder sig ind i foreningen efterfølgende, og dermed kommer i gang med en fysisk aktivitet. Med en toårig forlængelse af projektet, giver vi samtidig foreningerne en mulig håndsrækning i forhold til at komme på benene igen efter Corona, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab Christel Leiendecker.

Kontakt Sønderborg Floorball Club
Hvis pressen ønsker at tale med en forening, der har været en aktiv del af Åben skole, kan Sønderborg Floorball Club kontaktes:
Formand Rune Dohrmann
Tlf. nr.: 21774090
E-mail: formand@thevikings.dk

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top