Mange flere skal køre i elbil for at nå CO2-reduktion

Mange flere skal køre i elbil for at nå CO2-reduktion

Mange flere skal køre i elbil for at nå CO2-reduktion

KommuneNyheder - Mange flere skal køre i elbil for at nå CO2-reduktion

Konvertering til elbiler er det, der uden sammenligning skal batte mest i Sønderborg Kommunes indsats for at reducere energiforbruget til persontransport. Men også bl.a. samkørsel og meget mere cykling skal bidrage til den grønne omstilling.

Omstilling til grøn persontransport er én af 15 handleplaner, som frem mod 2029 skal sikre fuld CO2-neutralitet i Sønderborg-området. Og Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har netop godkendt den handleplan, der beskriver, hvordan omstillingen skal foregå i praksis.
Udledningen ved persontransport i 2020 i Sønderborg Kommune var 92 kTon* CO2. Målet er en reduktion til 74 kTon i 2029. Selv om det ventes, at bilparken bliver større, kan det ske ved, at færre vælger bilen, men især ved at flere køber og kører i elbil i stedet for benzin- eller dieselbil. Det skal både private, kommunen og erhvervslivet bidrage til, men også flere ladestandere er en betingelse.
Endelig peger handleplanen på, at CO2-udledningen til persontransport kan reduceres ved, at mange flere skal vælge at cykle, flere arbejder hjemmefra, flere arrangerer samkørsel og at den kollektive transport forbedres.
 
– I hverdagen skal vi hver især træffe et valg, om vi nu vil køre på cykel, i bus eller bil. For at alle de individuelle valg kan gøre en forskel, så vi samlet kan sænke vores CO2-udledning og vores energiforbrug, så er det nødvendigt at have en fælles plan. Derfor er vi i Natur-, Klima- og Miljøudvalget glade for at godkende Handleplanen for Grøn Transport, der giver os alle en fælles ramme. I udvalget har vi bl.a. lagt vægt på, at planen også rummer konkrete målsætninger for cyklisme. En fælles indsats for mere cyklisme i Sønderborg Kommune skal være med til at gøre det lettere for den enkelte at tage cyklen i hverdagen, siger Asger Romme Andersen, formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.
 
Næstformand i udvalget, Daniel Staugaard, siger:
– Det afgørende er, at vi får mange flere til at køre i elbil. Derfor har vi nu en vigtig opgave i forhold til at sikre de bedst mulige rammer for den udvikling. Her mener jeg, at arbejdet med lade-infrastrukturen er helt afgørende, herunder samarbejdet med leverandører og operatører. Samtidig er det vigtigt, at vi får indarbejdet placeringer i hele kommunen, også i mellemstore byer som Nordborg, Gråsten og Broager, så alle borgere, pendlere og turister bliver så godt dækket ind som muligt.
 
Arbejdet med den grønne omstilling og med at nå i mål som Europas første CO2-neutrale område i 2029 er forankret i ProjectZero. Delmålet på 50 procent reduktion blev nået i 2020, og nu arbejdes der intenst med at nå målet om ingen CO2-udledning i 2029. I den indsats iværksættes 15 handleplaner, hvor Sønderborg Kommune har en særlig rolle i to, nemlig ”Persontransport” og ”Offentlige bygninger”.
 
FAKTA
*kTon står for KiloTon. K er kilo og Ton er 1000 kg. 92 kTon CO2 er med andre ord 92.000 tons CO2.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/c05c4552-5cdb-8813-cbd6-17d863ec7d61.jpg
Et af midlerne til at nå målet om CO2-neutralitet i Sønderborg-området i 2029 er, at mange flere skal vælge cyklen i stedet for bilen, når de skal på arbejde, til fritidsaktiviteter eller bare på tur. Foto. Kim Toft Jørgensen
 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Asger Romme Andersen, tlf. 27 90 37 22, mail: ara@sonderborg.dk
Næstformand Daniel Staugaard, tlf. 51 22 23 54, mail: das@sonderborg.dk
Kathrine Klærke, stabschef, tlf. 27 90 51 31, mail: kakk@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen