Lokalplan for nedrivning af Nørager sættes i gang

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et hårdt ghettoområde. Derfor blev Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet for at reducere antallet af almene familieboliger inden den 1. januar 2030.
 
Udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl. er godkendt i Indenrigs- og Boligministeriet i juni 2021 og beskriver, hvordan andelen af almene familieboliger i boligområdet vil blive reduceret til 60 procent.
 
For Nørager betyder det, at de nuværende boligblokke skal nedrives og omdannes til 48 almene rækkehuse og 30 private rækkehuse.
 
Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt, at der udarbejdes en lokalplan for Nørager, så nedrivning og renovering af boligerne kan komme i gang.
 
– Vi er glade for, at vi nu kan sætte gang i næste skridt for omdannelsen af Nørager, og da området ikke er lokalplanlagt, så er det her, vi begynder. Projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan for Nørager, som tager udgangspunkt i det fremsendte skitseforslag, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Den fysiske omdannelse af Nørager forventes påbegyndt i 2024 og afsluttet i 2027.
 
Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, og det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg. I forbindelse med lokalplanprocessen miljøscreenes projektet for at afklare, om det medfører væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der planlægges to borgerinformationsmøder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Der planlægges at blive afholdt ét borgerinformationsmøde i procesfasen samt ét i høringsfasen.
 
– I processen med omdannelsen af Nørager har der under hele arbejdet været en god inddragelse af borgerne, og det spor ønsker vi at fasthole i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, og derfor er det vigtigt for os at få informeret borgerne – også dem der bor omkring området, siger Stefan Lydal, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget. 

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets Vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammerne om et godt liv.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen