Landmændene er tilfredse med Sønderborg Kommunes service

Når landmænd i Sønderborg Kommune skal have hjælp ved Sønderborg Kommune, så oplever de en god service og rådgivning. Det viser Landbrugsundersøgelsen 2020, som Sønderborg Kommune laver hvert fjerde år. Den tager temperaturen på, hvor tilfredse landmændene er med erhvervsforholdene i Sønderborg Kommune samt hvor attraktivt det er at drive landbrug i kommunen.
 
Tilfredsheden blandt landmændene er steget til indeks 64 ud af 100, og det er en stigning fra seneste undersøgelse i 2016, hvor tallet lå på 62. Et resultat, der gør borgmester Erik Lauritzen glad og stolt.
 
– Landbruget er et vitalt erhverv med en stor produktion i Sønderborg-området. Det gode resultat vidner om, at vi i Sønderborg Kommune har et tæt samarbejde med landmændene, som skal overholde rigtig meget lovgivning. Det gode er, at de ser os som en samarbejdspartner til at løse alle de mange krav, de skal opfylde for at kunne drive et effektivt og moderne landbrug. Derfor er det afgørende at være tæt på hinanden, og det viser resultatet af Landbrugsundersøgelsen heldigvis vi er, siger han. 

– Samtidig bidrager landmændene også ud over det, der kræves af dem, og mange støtter frivilligt op om de store projekter i området. Det drejer sig blandt andet på vores CO2-ambition, hvor landmændene involverer sig i biogasanlæg og halm til afbrænding. Der er også flere landmænd, der aktivt deltager i kommunens mange naturgenopretningsprojekter, siger Erik Lauritzen. 

Hos landbrugsorganisationerne er der glæde over den indsats, som Sønderborg Kommune gør for landbruget. Formanden for landbrugsorganisationen, LHN, Jørgen Popp Petersen, er begejstret over, at landbruget har sin egen undersøgelse i Sønderborg Kommune.
 
– Der er et godt samarbejde mellem kommunen og landbruget, og det er til stor gavn for kommunen, når landmændene generelt er tilfredse. Landbrugsundersøgelsen taler sit eget sprog, og for os i landboforeningen virker det meget seriøst, at Sønderborg Kommune laver undersøgelsen og bruger materialet til at blive endnu bedre. Det er et rigtig godt eksempel til efterlevelse, for det er kompliceret for en kommune at være både myndighed og samtidig blive opfattet som service- og sparringspartner, siger han. 

Landbrugsundersøgelsen måler på en lang række områder, og der er høj tilfredshed med mange af de parametre, kommunen måles på. Det gælder blandt andet byggesagsbehandlinger, miljøtilsyn- og godkendelser og hjælp til arbejdskraft fra Jobcenteret. På byggesagsbehandling er der sket et hop i tilfredsheden fra 59 i 20216 til 84 i 2020. Og for miljøtilsyn- og godkendelser er tallet i 2020 på 93, som er en fremgang på fire fra 89 i 2016.
 
Christian Lund, der er formand for landbrugsorganisationen, SLF, er godt tilfreds med det, han har kunne læse i undersøgelsen. Og så er han meget glad for, at Landbrugsundersøgelsen bliver et dialogværktøj.
 
– Det er fedt, at der er en dialog med hinanden. Det er enormt vigtigt for alle, der har produktion – dermed også for landbruget – at der er en løbende dialog med den kommune, man har virksomhed i. Det betyder rigtig meget, at hvis der er spørgsmål om vandløb og papirarbejde eller tilladelser til at opføre og rive bygninger ned, så foregår der en dialog, hvor kommunen er serviceminded. Det er både i forhold til at sikre overholdelse af lovgivning, men også med beskeden om, at det her kan/må du ikke, men måske kan du gøre sådan her, siger han. 

Det er primært de kvindelige og de yngre landmænd, der er mest tilfredse i Sønderborg Kommune. Det skyldes blandt andet, at Sønderborg Kommune har udviklet flere digitale tilbud til landmændene. Det drejer sig om app’en ”Giv et praj” og app’en ”Sønderborgs landmænd”.
 
Også Mogens Dall, der er formand for LandboSyd, har fundet meget godt i Landbrugsundersøgelsen.  
 
– Jeg har trukket en masse positivitet ud af undersøgelsen, for det fungerer, som det skal i Sønderborg Kommune. Der er altid noget, der kan blive lidt bedre, men vi oplever et godt og konstruktivt arbejde og samarbejde. Det er også det, vi hører fra vores medlemmer. Og så er reaktionstiden i top, for der reageres hurtigt og præcist, og det er meget glædeligt, siger han. 

Fakta:
Landbrugsundersøgelsen for Sønderborg Kommune 2020 er udarbejdet af EMGS Analyse.
Formålet med undersøgelsen er at få landmændenes vurdering af, hvor tilfredse de er med erhvervsforholdene i Sønderborg Kommune samt en vurdering af, hvor attraktivt det er at drive landbrug i kommunen.
Målingens samlede tilfredshed blandt landmændene i Sønderborg Kommune er på indeks 64 ud af 100.
263 landmænd i Sønderborg Kommune har svaret i landbrugsundersøgelsen 2020.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen