Landbrugets tilfredshed skal vokse

Sønderborg Kommune huser i alt 2.300 landmænd, som har et cvr-nummer. 400 af dem er fuldtidslandbrug, mens de resterende 1.900 er deltidslandmænd. Det gør landbruget til et af de mest betydningsfulde erhverv i Sønderborg Kommune.
 
Derfor har Sønderborg Kommune også sat ekstra ind på at øge sin service over for landmændene, og resultaterne er at læse i Landbrugsundersøgesen 2020. Her vurderer landmændene kommunen på en lang række områder som blandt andet byggesagsbehandlinger, miljøtilsyn- og godkendelser og lignende. Kerneopgaver for en kommunal forvaltning mener Aase Nyegaard, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
 
– Det betyder både, at vi skal levere en sagsbehandling og en service med kompetence og kvalitet. Samtidig at vi forstår landmændenes problemer på godkendelser og deres udfordringer med for eksempel smalle veje og andet, der hindrer dem i at drive et effektivt landbrug. Derfor har vi lavet en ny fire årig handleplan for landbruget, fordi en del af forandringerne tager tid at gennemføre, siger hun. 

Det overordnede resultat i Landbrugsundersøgelsen viser en tilfredshed på 64 indekspoint ud af 100. Det er glædeligt, at landmændene er tilfredse med den hjælp og rådgivning, de får, men det kan nu blive endnu bedre, mener formanden for Sønderborg Kommunes Erhvervsudvalg, Gerhard Bertelsen.
 
– Det har stor betydning for os at tage temperaturen på landmændenes tilfredshed hvert fjerde år. Vi har haft og vil fortsat have brug for en fokuseret og koncentreret indsats på netop dette erhverv, da vi både taler om central fødevareproduktion og mange arbejdspladser. Det er vigtigt for Sønderborg Kommune at kunne understøtte landbrugets rammer og vilkår med gode, lokale løsninger, siger han. 

Derfor er der lavet en ny handleplan, som blandt andet siger, at der skal laves flere digitale løsninger, der kan lette landmanden i sit arbejde. Det handler om videreudvikling af Landmandsapp’en – så landmanden kan klare flere ting direkte på app’en, men også en opdatering af app’en ”Giv et praj”. Og så skal tilfredsheden på vand- og naturområdet højere op. Det omfatter blandt andet en kvalitativ undersøgelse blandt lodsejere med vandløb og/eller §3 natur samt mere fokus på værtsskabet i kommunens afdeling Vand & Natur.
 
Fakta om Handleplanen 
På baggrund af Landbrugsundersøgelsen 2020 i Sønderborg Kommune skal der handles på følgende punkter de kommende fire år.
 
Flere digitale løsninger, der kan lette landmanden i sit arbejde:

  • Videreudvikling af Landmandsapp’en – så landmanden kan klare flere ting fra denne.
  • Digitalt tilsyn. Rent digitalt eller hvor landmanden på forhånd kan samle de relevante oplysninger og sende forud for det fysiske tilsyn.
  • Jobcenteret kobles på Landmandsapp’en, så landmanden med et enkelt tryk kan ringe direkte op til Virksomhedsservice.
  • Videreudvikle app’en ”Giv et praj” i forhold til elementet vejforhold. Der gennemføres en brugerundersøgelse i 2022.

                                                         
Øge tilfredsheden på vand- og naturområdet:                          

  • Gennemføre en kvalitativ undersøgelse blandt landmænd og lodsejere med vandløb og/eller §3 natur på deres ejendom.
  • Informere om vand- og naturområdet via Landmandsapp’en.
  • For at skabe større forståelse for landmændenes drift og hverdag skal alle nye medarbejdere i Vand & Natur igennem forløbet ”Det gode værtskab”, og der laves brush up kursus for alle andre i afdelingen.

Landbrugsmaskinerne bliver større, og vejene er smalle mange steder. Det betyder, at rabatterne bliver overbelastet. Dialogen om denne udfordring tages op på det årlige møde med landmændene omkring vejvedligehold, prioritering og planlægning ift. budgetterne
 
Der er stor forskel på behovene for information hos store landmænd vs. små landmænd. Undersøge mulighederne og interessen for at nedsætte en eller flere brugergrupper. Tages op på kommende landbrugsmøde.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen