Kunstråds vedtægter er tilpasset fremtiden

Kunstråds vedtægter tilpasses fremtiden

Sønderborg Kommunes Kunstråd har til formål at styrke kvaliteten af kunstoplevelser i kommunen, bl.a. ved at rådgive og være obligatorisk høringspart i alle kunstrelaterede sager. Sønderborg Kommune har nu, på baggrund af rådets anbefalinger og erfaringer fra de første fire år, skruet på og tilpasset vedtægterne til fremtiden.

Kommunens nye Kunstråd har fungeret i byrådsperioden 2018-2021. Funktionsperioden udløb således ved årsskiftet, og det har givet anledning til drøftelser om rådets fremtidige formål, opgaver, sammensætning og vilkår. Resultatet er blevet, at Kunstrådet har ønsket en revision af vedtægterne, og den reviderede udgave er nu godkendt af Byrådet.
– De nye vedtægter er justeret efter Kunstrådets anbefalinger, og det handler i høj grad om en øget professionalisme i rådets arbejde. Rådet ønsker at arbejde for kvalitet i kunsten, og det er helt på linje med, at Statens Kunstfond har konkrete krav til sådan et råds sammensætning, hvis man ønsker at komme i betragtning til kunstfondens puljeuddelinger, forklarer Christel Leiendecker, formand for Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt og Medborgerskab.
Udvalget har på baggrund af Kunstrådets anbefalinger indstillet, at Byrådet godkendte de nye vedtægter, og det er nu sket. Det nye kunstråd får fem medlemmer, hvor der tidligere var syv medlemmer.
– Med kunstrådet har vi en kvalificeret høringspart i alle kommunale sager, der relaterer sig til kunst, det være sig indkøb i forbindelse med fx én procent-kunstordningen ved nybyggeri og ved omplaceringer eller renoveringer. Kunstrådet kan også tage initiativ til debat om kunst i det offentlige rum, ligesom det står for at vedligeholde og udvikle kommunens lager af kunst. Det er godt at vide, at det er i gode, professionelle hænder, supplerer udvalgets næstformand, Thomas Worm Larsen.

FAKTA
Kunstrådets primære opgave er at styrke kvaliteten af kunsten og de kunstoplevelser, der tilbydes i kommunen. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode.
Kunstrådet består af fem medlemmer, som repræsenterer hhv. Sønderjyllands Kunstskole, kunstforeninger i Sønderborg Kommune, kunsthaller i Sønderborg Kommune, Billedkunstnernes Forbund og Akademisk Arkitektforening. De udpegede og suppleanterne fra kunstskolen, kunsthaller og Billedkunstnernes Forbund skal leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd.
Kunstrådets vedtægter er godkendt af Sønderborg Byråd efter indstilling fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. Vedtægterne kan ses på www.sonderborgkommune.dk > politik > bilag til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs dagsorden, mødet 2. marts.

Kontaktinformation:
Christel Leiendecker, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, tlf. 27 90 39 89, mail: cle@sonderborg.dk
Thomas Worm Larsen, næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, tlf. 30 28 82 50, mail: twl@sonderborg.dk
Nicolai Dupont Heidemann, direktør i Kultur og Erhverv, tlf. 20 25 99 33, mail: nihm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen