Kultur på Recept gør flere klar til at tage et arbejde

Kultur på Recept gør flere klar til at tage et arbejde

Kultur på Recept gør flere klar til at tage et arbejde

KommuneNyheder - Kultur på Recept gør flere klar til at tage et arbejde

43 borgere har i 2021 gennemført et forløb, hvor de ordineres kultur på recept for at forbedre deres mentale sundhed og dermed deres evne til at varetage et arbejde. Fire ud af fem synes, at forløbet virker, og kommunen fortsætter i år, hvor målet er, at næsten 100 borgere får glæde af forløbet.

Baseret på erfaringer fra Sverige har også nogle danske kommuner besluttet at afprøve projektet Kultur på Recept. Målet er at øge trivslen hos borgere, som lider af moderat angst, stress og/eller depression og dermed støtte dem i at vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Projektet blev sat i gang i Sønderborg Kommune sidste år, hvor det trods Corona lykkedes at gennemføre fem af seks planlagte hold. På baggrund af de god resultater hidtil fortsætter Kultur på Recept, hvilket de involverede udvalg netop er orienteret om.  
– Midtvejsstatusen er rigtig god læsning. Det glæder mig virkeligt på deltagernes vegne, at 11 er blevet raskmeldt, og at de fleste kan fortælle, at de har fået det bedre i forløbet – det er noget af det, som kultur og fællesskab kan. Man må sige, at det er stort thumbs up til Kultur på Recept, at 95 pct. af deltagerne vil anbefale det til andre, der måtte stå i samme situation som dem selv. Det er for mig oplagt at fortsætte med at tilbyde forløbet til målgruppen, så endnu flere kan få det bedre, siger Christel Leiendecker, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.
Borgerne, der får tilbudt at deltage i Kultur på Recept, findes blandt sygedagpengemodtagere og langtidsledige, der er tilknyttet Jobcentret.
– Det er trist for både det enkelte menneske og samfundet, når sygdom hindrer, at man aktivt kan deltage i samfundet, tjene sin løn og samfundsøkonomien. Denne status viser, at nogle deltagere føler sig godt hjulpet af Kultur på Recept, og jeg håber, at slutevalueringen viser, at nogle ad den vej er kommet i uddannelse og/eller beskæftigelse. De gode erfaringer skal vi naturligvis bruge og bygge videre på, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune.
Også Sundhedsudvalget er orienteret om midtvejsstatus på Kultur på Recept, og her siger formand Didde Lauritzen:
– Det er velkendt viden, at kulturoplevelser kan være gode for sundheden. Her har tilbuddet yderligere den positive sidegevinst, at man møder andre ligestillede i en tid, hvor man ellers ofte undgår selskab, fordi man ikke har det godt. Den sociale kontakt kan være en svær hurdle for mange, der lider af angst eller depression, og her bliver kulturen så den ”medicin”, som både giver noget socialt og noget helt andet at tænke på. Det er virkelig godt at se, at projektet allerede har hjulpet mange, og jeg håber, det kan hjælpe endnu flere.

FAKTA
Et forløb varer otte uger, hvor deltagerne to gange om ugen mødes i en-tre timer i/på en af de kulturinstitutioner, som kommunen har lavet aftaler med. På stedet er der kulturguider, som fortæller og aktiverer deltagerne.
Samarbejdspartnerne har i 2021 været Naturvejlederne i Sønderborg, Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderjyllands Symfoniorkester, Biblioteket Sønderborg, Augustiana Kunsthal og Kunstpark, Historiecenter Dybbøl Banke, Sønderjyllands Kunstskole, Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg og Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) Sønderborg.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/80332bb9-6230-ffd2-8244-26264913d756.jpg
Oplevelser i naturen er et af de tilbud, borgerne møder undervejs i Kultur på Recept. Foto: Sønderborg Kommune 

Kontaktinformation:
Udvalgsformand Christel Leiendecker, tlf. 27 90 39 89, mail: cle@sonderborg.dk
Udvalgsformand Jan Prokopek Jensen, tlf. 27 90 02 01, jpj@sonderborg.dk
Udvalgsformand Didde Lauritzen, tlf. 27 90 39 99, mail: dla@sonderborg.dk
Direktør i Kultur og Erhverv, Nicolai Dupont Heidemann, tlf. 20 25 99 33, mail: nihm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen