Indsats med tobaksforebyggelse for børn og unge i Sønderborg Kommune fortsætter

I 2017 igangsatte Sønderborg Kommune en handleplan for tobaksforebyggelse blandt børn og unge. Fire år senere konkluderer en evaluering, at de målrettede initiativer har haft en positiv effekt.

Konkret har det betydet, at der nu er færre børn og unge, som ryger cigaretter eller e-cigaretter hver uge samtidig med, at færre unge har prøvet at ryge cigaretter helt generelt. Derudover har arbejdet med tobaksforebyggelse givet anledning til et bredt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

På baggrund af resultaterne indgår handleplanens indsatser nu som en permanent del af driften på sundhedsområdet.

Formanden for Sundhedsudvalget, Helge Larsen, er glad for, at der er fokus på tobaksforebyggelse blandt børn og unge:
– Rygning har en stor, negativ sundhedskonsekvens, som kan følge børnene langt ind i voksenlivet. At vores handleplan foreløbigt viser gode resultater er rigtig positivt, så derfor giver det god mening at fortsætte indsatserne. Udviklingen med tobaksforebyggelse blandt børn og unge går i den rigtige retning, så nu overgår indsatserne til drift. 

Næstformand, Didde Lauritzen, glæder sig over det store tværfaglige samarbejde, der har været omkring tobaksforebyggelsen:
– På tværs af region, kommune og ungdomsuddannelser er der arbejdet aktivt med handleplanen for at forebygge rygestart og sætte tidligt ind med hjælp til rygestop, og derfor kan den positive udvikling tilskrives det brede samarbejde. Det samarbejde vil vi gerne understøtte og fortsætte med, og derfor blive tilbuddene omkring tobaksforebyggelse gjort permanente. 

Handleplanen for tobaksforebyggelse blandt børn og unge består konkret af tre indsatser: kampagner og events, undervisning og undervisningsmateriale samt rygestoprejseholdet, som består af rygestopsrådgivere og en pædagogisk konsulent.

Indsatserne har blandt andet bestået af events og tobaksrådgivning samt undervisning i kommunens 7. og 9. klasser i forebyggelse af rygestart.

Samtidig har Sønderborg Kommune under regi af UngeLiv og som en del af partnerskabet Røgfri Fremtid indgået et samarbejde med Region Syddanmark om at understøtte ungdomsuddannelserne i Sønderborg Kommune i at indføre røg- og tobaksfri skoletid.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen