Højden på stormflodssikring af Gråsten Havn skal revurderes

Under stormfloden i oktober 2023 blev den højeste vandstand i Gråsten Havn målt til 2,27 meter over normal vandstand, mens vandstanden i Sønderborg Havn blev målt til 2,1 meter. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der er behov for at revurdere beskyttelsesniveauet i det stormflodsprojekt, som er ved at blive udarbejdet for Gråsten Havnefront.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt, at koten i projektet skal revurderes.

– Stormflodsprojektet i Gråsten skal revurderes, så vi får de rette dimensioner på projektet. Anlægget skal skabe tryghed i området og anlægges i en højde, der kan beskytte mod en 100-års hændelse frem til 2070. Hvis vi får det bygget for lavt, risikerer vi, at anlægget skal forhøjes før tid, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Stormfloden i oktober 2023 viste, at under østvendte storme opstuves havvandet i Flensborg Fjord og giver højere vandstand i Gråsten og Flensborg havne i forhold til Sønderborg Havn. Det er derfor forvaltningens forventning, at revurderingens anbefaling vil være, at stormflodsbeskyttelsen i Gråsten skal bygges højere.

Den eventuelle ekstra anlægsudgift kommer til at indgå i bidragsfordelingen mellem Sønderborg Kommune samt husejerne og lodsejere. Der er cirka 240 adresser inden for området, som vil blive beskyttet mod stormfloder og som potentielt kan blive bidragspligtige ved en sikringskote på 2,5 meter. Hvis koten hæves, kan flere adresser opnå beskyttelse fra anlægget, og de vil dermed også kunne pålægges bidragspligt.

– Hvis sikringskoten gøres højere, vil flere borgere få fordel af den og dermed også komme til at indgå i bidragsfordelingen. Derfor inviterer vi i løbet af foråret lodsejerne til et møde om bidragsfordelingen, siger Maria Frost Andresen, der er næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Stormflodssikringen planlægges langs vandkanten fra Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter til højvandsmuren på Fiskenæsvej. Det er firmaet Sweco, som laver projektforslaget samt et forslag til en bidragsfordeling for Sønderborg Kommune. Det er planen, at begge dele er klar i juni 2024. Der er planlagt et møde for de borgere, der kan blive del af bidragsfordelingen i april 2024.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top