Enigt byråd godkender besparelser på den kollektive trafik

Enigt byråd godkender besparelser på kollektiv trafik

Onsdag aften har de seks partier i Sønderborg Byråd vedtaget besparelser for syv millioner kroner på buskørslen i Sønderborg Kommune.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev det aftalt, at udgifterne til den kollektive trafik skal reduceres med syv millioner kroner årligt på grund af en merudgift til Sydtrafik på 14,6 millioner kroner. Merudgiften skydes stigende gaspriser og et fald i billetindtægter.
 
Onsdag aften har et enigt byråd godkendt de budgetreducerende tiltag, som vil blive indført i løbet af 2023:
 
På rute 224 Sønderborg-Nordborg nedlægges ture, som ikke har betydning for skoleelever. Rute 223 Gråsten-Nordborg justeres, så der opnås en besparelse på ca. 350.000 kroner i 2024. Byrådet har besluttet, at ruteplanen justeres sammen med Sydtrafik, så nedjusteringerne sker med mindst mulige negative konsekvenser for passagererne. 
 
For de seks bybuslinjer i Sønderborg sker der følgende ændringer: Bybusdriften reduceres med to busser, ingen kørsel efter kl. 17, ingen kørsel lørdage, opstart kl. 7 i stedet for kl. 6.30, Linje 3 betjener ikke Præstegårdsvej. Det vil give en besparelse på 1,4 million kroner i 2023 og 2,8 millioner kroner i 2024.
 
Turistruten Dyvig-Nordborg-Universe fastholdes, og der indføres brugerbetaling, der svarer til Sydtrafiks taktssystem. Det forventes at indbringe 80.000 kroner.
 
Tilskuddet til Ungdomskortet fjernes, hvilket giver en besparelse på tre millioner kroner. Indtil nu har Sønderborg Kommune tilbagebetalt den del af egenbetalingen, som overstiger 50 kroner i måneden. Der indføres i stedet for en pulje på 400.000 kroner til økonomisk trængte unge, som kan søge tilskud til egenbetalingen af Ungdomskortet.
 
Se dagsordenen her.
 

Kontaktinformation:

Kirsten Bachmann
Formand for Teknik-, By- og Boligudvalget
Tlf. 27 90 39 90
 
Kristian Beuschau
Næstformand for Teknik-, By- og Boligudvalget
Tlf. 27 90 39 86
 
Tage Petersen
Medlem og Teknik-, By og Boligudvalget og gruppeformand for V
Tlf. 27 90 02 28
 
Stefan Lydal
Gruppeformand for Dansk Folkeparti
Tlf. 27 90 37 18
 
Bo Kleis Christensen
Gruppeformand for Nye Borgerlige
Tlf. 27 90 37 16
 
Asger Romme Andersen
Gruppeformand for Enhedslisten
Tlf. 27 90 37 22

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top