Byrådet godkender Masterplan for Hertugernes Augustenborg

Masterplan med tilhørende handlingskatalog for Hertugernes Augustenborg har Byrådet godkendt på sit møde onsdag den 21. december 2022. Både masterplanen og handlingskataloget bygger videre på bystrategien for Augustenborg, der er udarbejdet i 2017 med input fra byens borgere. Arbejdet med masterplanen sker samtidig med og i sammenhæng med udviklingen af havneområdet i Augustenborg.
 
– Jeg er meget glad for, at Byrådet har godkendt Masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Med den unikke kulturarv knyttet til historien om Hertugernes Augustenborg rummer Augustenborg et væsentligt udviklingspotentiale, som kan være med til at tiltrække turister, skabe flere arbejdspladser og sikre en øget bosætning i byen. Det er et ambitiøst projekt, og derfor kræver udviklingen af Hertugernes Augustenborg flere års arbejde, samt at projektet sker i tæt samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg. Samtidig er et samarbejde med fonde og private investorer afgørende for at gennemføre Hertugernes Augustenborg, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Masterplanen udstikker den overordnede retning for Hertugernes Augustenborg som grundlaget for dialog og samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger og private investorer mv.
 
Handlingskataloget beskriver projektets bærende indsatser og borgernes bidrag til initiativer. Handlingskataloget er bygget op om de fire Augustenborg-spor; Historie, Kultur, Natur samt Turisme og Erhvervsudvikling.
 
– De bærende indsatser er de projekter, der er afgørende for gennemførslen af Hertugernes Augustenborg, da de er med til at sikre kulturmiljøet samt at hertugbyen forbliver en attraktiv by at bo, leve og arbejde i. Kataloget viser, hvilke konkrete projekter, der fremadrettet kan prioriteres og være med til at genetablere Hertugernes Augustenborg. Det skal fungere som et dynamisk arbejdsredskab i realiseringen af masterplanen, siger Stephan Kleinschmidt, første viceborgmester. 

Første skridt bliver en områdefornyelse, hvor der arbejdes videre med enkelte projekter og initiativer fra handlingskataloget fra masterplanen for Hertugernes Augustenborg som forventes realiseret. Overskriften for områdefornyelsen hedder ”Oplevelser og sammenhænge” og har tre temaer:
 
Forbindelse, orientering og wayfinding
Grønne rum i kulturmiljøet
Stedets fortælling
 
Formålet med områdefornyelsen er at håndtere og løse de oplevede udfordringer under de tre temaer, hvilket skal være med til at sikre en attraktiv by og et godt udgangspunkt for fremtidige investeringer i byen. Områdefornyelsen skal behandles politisk i begyndelsen af 2023.
 
Områdefornyelsen forventes gennemført med et samlet budget på ca. 7,8 mio. kr., hvoraf der kan søges statslig refusion. Den kommunale andel er på ca. 4,5 mio. kr., mens den statslige andel udgør ca. 3,3 mio. kr.
 
Fakta:
I Byrådets Vision 2022-2025 hedder det, at Byrådet vil arbejde videre med at udvikle Augustenborg i en proces på 10-15 år, der kræver et forstærket samarbejde med fonde, foreninger og andre aktører.
 
Masterplanen Hertugernes Augustenborg beskriver historien om hertugen og det unikke kulturmiljø, som slottet, parken og slotsbyen udgør. Masterplanen udstikker den overordnede retning for Hertugernes Augustenborg som grundlaget for dialog og samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger og private investorer mv.
 
Handlingskataloget beskriver projektets bærende indsatser og borgernes bidrag til initiativer. De bærende indsatser er de projekter, der er afgørende for gennemførslen af Hertugernes Augustenborg, da de er med til at sikre kulturmiljøet. Handlingskataloget er en ikke udtømmende liste over de mulige projekter, der kan bidrage til arbejdet med genetableringen af Hertugernes Augustenborg. Handlingskataloget er bygget op om de fire Augustenborg-spor; Historie, Kultur, Natur samt Turisme og Erhvervsudvikling.
 
Arbejdet med en masterplan for Hertugernes Augustenborg blev besluttet i budgetaftalen 2021-2024. Masterplanen skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af Hertugernes Augustenborg i tæt samspil med den øvrige byudvikling i byen.
 
Den 25. januar 2022 blev der afholdt et borgermøde om masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Borgermødet var afsættet for at invitere byens borgere til at deltage i processen med masterplanen. Der blev nedsat fire borgergrupper, som har fulgt arbejdet og givet input til udarbejdelsen af masterplanens handlingskatalog. Arbejdet fra denne proces føres videre med områdefornyelsen i Hertugbyen Augustenborg.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top