Dagtilbud og biblioteksflytning i Augustenborg

Dagtilbud- og biblioteksflytning i Augustenborg

Augustenborgs tre nuværende dagtilbud flytter sammen i en ombygget del af Augustenborg Skole, og Biblioteket Augustenborg flytter til Børnehaven Kernehusets lokaler. Sådan lyder planerne for et samlet projekt, der går ud på at skabe et sammenhængende kultur-, fritids-, skole- og dagtilbud af høj kvalitet i Augustenborg.

Augustenborg er en attraktiv by for børnefamilier med gode pasningsmuligheder, en stor folkeskole ligesom byen har sit eget bibliotek. Men børnetallet er faldende, og Augustenborg Bibliotek har langt færre besøgende end kommunens andre biblioteker. Derfor har kommunen i noget tid gået med de helt store flytte- og udviklingsplaner for byens institutioner.
 
0-6 årige samles ét sted
Augustenborg har i dag tre daginstitutioner: Børnehaven Kernehuset, Bro Børnehus og Børnehaven Augusta. Børne- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt et skitseprojekt, der beskriver en ombygning af Kettingfløjen på Augustenborg Skole, så den kommer til at rumme ét børnehus for børn i alderen 0-6 år. Her bliver også plads til gæstedagpleje og legestue for byens dagplejebørn. Dagtilbuddene forventes at flytte ind i foråret 2022.
 
Såvel medarbejdergrupper som forældre vil blive inddraget i skabelsen af den nye børneby i Augustenborg – en proces der ikke kun handler om fysiske rammer, men også om at skabe en fælles ny kultur.
 
– Det er helt nødvendigt, at vi står sammen om at tænke nyt i Augustenborg. Det faldende børnetal tvinger os til at finde nye gode og langsigtede løsninger. Vi skal have både medarbejdergrupperne fra de tre forskellige institutioner og forældrene med, når den nye profil skal formes, og når der skal sættes ord på de værdier og visioner, der skal kendetegne det nye sammenhængende tilbud til Augustenborgs børn.
Med ét samlet tilbud, får vi meget større fleksibilitet, og det er samtidig en kæmpe fordel for børnene, at være så tæt på den skole, de senere skal starte i. Selv byens dagplejebørn får en lettere overgang til først børnehave og senere skole, fordi de lærer omgivelserne at kende i legestuen og gæstedagplejen, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris, der samtidig lægger vægt på, at man i et projekt, hvor man bygger større, har et særligt fokus at skabe rammer for små fællesskaber.
 
Formand for bestyrelsen i dagtilbud Alssyd, Thomas Pingel siger om projektet:

– I forældrebestyrelsen Als Syd har vi anerkendt det politiske ønske om at skabe et nyt og samlet dagtilbud i Augustenborg by – og vi har ønsket at medvirke konstruktivt hertil. For os har inddragelse, samt sikring af ejerskabet for processen blandt personale og forældre været essentiel.
Vores budskab har fra starten været klart: Det nye dagtilbud i Augustenborg by skal være et godt, fremtidssikret og attraktivt alternativ til de tre nuværende dagtilbud i byen. Et alternativ der – også i fremtiden – skal sikre glade og robuste børn, samt understøtte vækst og tilflytning til Augustenborg by. Med det projekt der nu ligger foran os, er jeg overbevist om at dette budskab bliver en realitet.
 
Som et led i planerne flytter SFO og klub ind ved indskolingen, hvor der etableres selvstændige SFO lokaler og et kombilokale for 0. klasse og SFO, der skal være med til at understøtte overgangen og samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Klubben og SFO’en flyttes i september 2020.
 
Augustenborg Bibliotek får en selvstændig profil
En ny placering af Augustenborg Bibliotek er en del af det samlede projekt. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har netop besluttet, at Augustenborg Bibliotek flytter til Børnehaven Kernehusets lokaler på Stadionvej 8, når de bliver ledige.
 
– På Stadionvej får biblioteket en ny, selvstændig profil uden for skolemiljøet, og vi forventer, at det i sig selv giver flere lyst til at tage en tur på biblioteket. Dertil kommer, at parkerings- og adgangsforholdene bliver bedre med p-pladserne lige foran døren og en direkte, handicapvenlig indgang. Her kan vi skabe gode rammer for en god selvhjælpsløsning, hvor borgerne kan få adgang alle ugens dage med deres sundhedskort. For nogle familier og børn er en placering uden for skolens område også ensbetydende med mere frirum, ligesom naboskabet med skolen heller ikke hele tiden understreges af frikvartersklokker. Skolen og Augustenborghallerne ligger i umiddelbart nærhed, og tilsammen kommer de til at udgøre et trekløver og kraftcenter for læring, oplevelser og bevægelse, siger Stephan Kleinschmidt, formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, på baggrund af, at udvalget har godkendt flytningen.
 
Fakta:

  • Det samlede projekt er placeret i Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune og budgetteret til i alt 41 mio. kr. Biblioteksflytningen til Stadionvej vil koste ca. 5 mio. kr.
  • Kettingfløjen ombygges med særligt fokus på motorik og udeliv. Der bliver plads til 120 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Dagplejens gæste- og legestuefunktion placeres centralt i bygningen. Kettingfløjen får desuden et pædagogisk køkken.
  • Bibliotekerne andre steder i Sønderborg Kommune har fire-fem gange højere udlån og flere besøgende end biblioteket i Augustenborg. Ved at flytte biblioteket væk fra skolen skabes der bedre adgangsforhold og en mere selvstændig profil.

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Claus Klaris, tlf. 27 90 02 16, mail: ckl@sonderborg.dk
Udvalgsformand Stephan Kleinschmidt, tlf. 27 90 02 17, mail: skl@sonderborg.dk
Dagtilbuds – og Læringschef Connie Buch, mobil 27 90 53 03
Bestyrelsesformand for dagtilbud Als Syd, Thomas Pingel, mobil 40 51 51 95, mail: thomas_pingel@hotmail.com
Konst. direktør i Kultur og Erhverv, Nicolai Dupont Heidemann, tlf. 20 25 99 33, mail: nihm@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen