Byrådet følger op på dialogen med erhvervslivet

For at fortsætte dialogen mellem Byrådet og virksomhederne i Sønderborg-området har Erhvervsudvalget i går godkendt processen for en opfølgende dialog med erhvervslivet i Sønderborg-området. Dialogen vil bestå af en spørgeskemaundersøgelse til ca. 2500 virksomheder kombineret med opfølgende besøg hos ca. 50 virksomheder i efteråret 2020. Hensigten er at følge op på besøgsrunden hos virksomhederne i 2015 og spørgeskemaundersøgelsen i 2018.
 
I dialogrunden deltager borgmesteren, repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt hele Erhvervsudvalget.
 
Formanden for Erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, glæder sig over fortsat at kunne videreudvikle erhvervsservicen i Sønderborg Kommune:  
 
– I den videre udvikling af Byrådets dialog med erhvervslivet i kommunen, er det vigtigt, at vi efterspørger virksomhedernes input til de erhvervspolitiske indsatser: herunder, hvad vi som kommune kan gøre bedre og anderledes, og om vi bør igangsætte helt nye initiativer.

– I Erhvervsudvalget har vi igangsat arbejdet med en handleplan for internationalisering. Derfor vil vi også gerne danne os et overblik over mængden af virksomheder og brancher, der allerede er eller overvejer samhandel/eksport mv. med Kina og Tyskland. Dette for at give os uddybende viden om hvilke politiske handlinger, der vil kunne imødekomme og realisere virksomhedernes overvejelser. 

Næstformand for Erhvervsudvalget, Heidi F. Jørgensen, ser frem til de kommende virksomhedsbesøg:

– Jeg ser frem til at fortsætte dialogen med kommunens erhvervsliv. Vi håber på at modtage konkrete forslag og ideer fra virksomhederne og så vidt muligt omsætte dem til politiske eller administrative handlinger.
 
– Vi ønsker at få mere viden fra alle brancher og virksomhedsstørrelser samt iværksættere. Vi er nemlig meget interesserede i at høre, hvordan det opleves at etablere og udvikle en ny virksomhed i Sønderborg-området. Derfor skal også iværksættere og nyetablerede virksomheder indgå som en del af besøgsrunden. Virksomhedsbesøgende vil under de givne omstændigheder også blive brugt til at undersøge mulighederne for at hjælpe virksomheder godt igennem coronatiden.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen