Byrådet er enige om næste års budget

Alle Byrådets partier er med i aftalen for Sønderborg Kommunes budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Det har ikke været en nem opgave, for budgetaftalen er lavet i en meget usikker økonomisk tid afledt af stigende driftsudgifter og krigen i Ukraine, der har medført stadig stigende inflation og ikke mindst stærkt stigende energiudgifter.
 
Trods manglende låneoverførsel er der blevet plads i budgettet til nye investeringer. Aftaleparterne har prioriteret at finde midler til restfinansiering af de igangværende cykelstier Skovby-Trænge, Buskmosevej 2. etape, Mommark, Broager-Nybøl samt Fynshav-Elstrup. Samtidig opføres der 10 boligenheder på botilbuddet på B.S. Ingemanns Vej.
 
Sønderborg er godt i gang med at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby, som flere studerende søger til. Det forventes, at der i løbet af de kommende fem år skal etableres 300 nye ungdomsboliger i Sønderborg by. Det vil være et fokusområde i den kommende budgetperiode, lige som arbejdet med at tiltrække nye uddannelser til kommunen. Sønderborg Kommune vil, under forudsætning af at få solgt sin ejerandel af Alsion, indgå i partnerskab om at oprette yderligere uddannelser.
 
Udviklingen af Augustenborg og Nordborg står også højt på Byrådets dagsorden, og derfor ønsker Byrådet at udarbejde et program for områdefornyelse i Augustenborg og udnytte midler fra staten. Begge steder kan der søges om statslig medfinansiering op til 60%.
 
Aftaleparterne ved også, at de fysiske rammer på flere af kommunens folkeskoler er udfordret, og der skal derfor kigges på mulige energirenoveringer af Nordals Skolen og Gråsten Skole. På Nordals Skolen skal en energirenovering ses i sammenhæng med masterplanen for skolen og de afsatte midler i budget 2022-2026.
 
I Sønderborg Kommunes budget for 2023 skal der findes reduktioner på 20 mio. kr. i 2023 samt yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem på driften. Den opgave forankres i fagudvalgene. Derudover betyder voldsomme prisstigninger på energi, at den kollektive trafik genovervejes og nedjusteres, således at den kommunale udgiftsramme fastholdes.
 
Aftaleparterne er samtidig enige om at øge kassebeholdningen fra et niveau på minimum 75 mio. kr. til minimum 100 mio. kr. Dette vil sikre kommunens robusthed over for de udfordringer, der kan og vil opstå i en situation med inflation samt stigende energi- og materialepriser.
 
Borgmester Erik Lauritzen:
 
– Budgettet for 2023 er et krisehåndteringsbudget, men det er også en alvorlig situation, vi står i. Jeg glæder mig over et godt, solidt samarbejde i Byrådet om at håndtere krisen. Det er godt for kommunen, at alle tager ansvar, og at vi står sammen for at løse udfordringen. Kommunens økonomi er presset, og vi strammer livremmen – både på anlæg og drift. Men når budgettet er realiseret, får vi et større råderum og en større kassebeholdning, og det sikrer et solidt udgangspunkt til videre udvikling af kommunen. 

Preben Storm, Socialdemokratiet:
 
– Jeg er glad for, at det er et enig byråd, som viser rettidig omhu, når vi vælger at drosle helt ned på nye anlægsprojekter, men i stedet fokuserer på at færdiggøre og bringe de mange igangværende projekter i mål. Alle driftsområder er nødt til at bidrage for at få balance i driftsøkonomien, men vi har været enige om at friholde børn-, ældre- og handicapområderne mest muligt. 

Ellen Trane Nørby, Venstre:
 
– Sønderborg Kommunes økonomi er grundlæggende udfordret. Det er et sparebudget, hvor vi tager ansvar i fællesskab ansvar for at genoprette økonomien. For Venstre har det været vigtigt, at skåne vores kernevelfærdsområder. Svaret er heller ikke skatte og afgiftsstigninger, der bare havde sendt regningen videre til familier, der allerede er hårdt presset af prisstigninger på energi og fødevarer. Det har ikke været let, men vi mener det er vigtigt, at vi har lavet en bred budgetaftale og i fællesskab taget ansvar for de økonomiske problemer. 

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti:
 
– Vi gik til forhandlingerne med et mål om at Sønderborg forbliver en ambitiøs, effektiv og veldrevet kommune; men også om at holde hånden under kernevelfærden. Det lykkedes os og mere til. Vi omstiller kommunen i en bæredygtig og mere robust retning – økonomisk, kulturelt, socialt og klimamæssigt. Og vi stiller skarp på bedre udnyttelse af de kommunale ressourcer for dermed at frigøre midler til vækst og velfærd, gode skoler og dagtilbud, og attraktive uddannelsesmuligheder. Anlægsbudgettet forbliver højt. Det samme gør ambitionerne for de mindre byer og udvikling af cykelstier. En bred budgetaftale modsiger billedet af et politisk samarbejde, der ikke fungerer. For det gør det faktisk. 

Stefan Lydal, Dansk Folkeparti:
 
– Det har ikke været nogen nem opgave. Vi har skulle prioritere benhårdt og har blandt andet måtte opgive eller udsætte flere anlægsprojekter på ubestemt tid. Men vi er kommet i mål med opgaven, og det er lykkedes at friholde kernevelfærden for serviceforringelser i 2023, og samtidig er det lykkedes at finde den manglende finansiering til tilbygningen af botilbuddet på B.S. Ingemanns Vej. 

Bo Kleis Christensen, Nye Borgerlige:
 
– Nye Borgerlige betragter med tilfredshed, at det bestemt er muligt at reducere de kommunale budgetter, ganske som vi ytrede i valgkampen, omend ikke alle reduktioner er lige morsomme i denne tid. Vi ser i Nye Borgerlige frem til analyserne for yderligere reduktioner i 2023, herunder mulighederne for mere udlicitering, billigere indkøb og social området. Forhandlingsklimaet undervejs har været fornuftigt, og vi kvitterer med tak for gode budgetforhandlinger til de andre partier. 

Asger Romme Andersen, Enhedslisten:
 
– En kommune må have et budget, der hænger sammen. Derfor bakker vi i Enhedslisten Sønderborg op om budget 2023. Vi havde foretrukket at øge kommunens indtægter, så vi fx kunne have undgået besparelser på den kollektive trafik og skoleområdet. Den tilgang vil vi holde fast i frem mod håndteringen af næste års budgetreduktioner.

Budgetaftalen kan ses her:
Budget og budgetaftaler | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top