Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte notat om skolestruktur i Sønderborg City

Den 30. august 2023 godkendte Byrådet Børne- og Uddannelsesudvalgets besparelser dog med den tilføjelse, at punktet om besparelser på skolestruktur Sønderborg City overgår til budgetforhandlingerne.
 
Derfor har Børne- og Uddannelsesudvalgets bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser konsekvenser og muligheder ved udmøntning af forslag vedrørende skolestruktur i Sønderborg City. I processen har alle partier kunne komme med specifikke ønsker til områder/emner, som skulle belyses i notatet.
 
På baggrund af de indkomne ønsker er notatet udarbejdet, som opstiller scenarier for lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen.
 
– Det er trist, at vi står i en situation, hvor vi skal drøfte skolelukninger. Men med det udgiftspres vi har oplevet bl.a. inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område, og som forventes at fortsætte de kommende år, så er det en bunden opgave pålagt af et samlet byråd, siger Jesper Smaling, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.  

Børne- og Uddannelsesudvalget mødes den 26. september, hvor notatet vil blive fremlagt.
 
– Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte notatet på et ekstraordinært møde, og efter drøftelsen bliver notatet sendt videre til Byrådets budgetforhandlinger, siger Jesper Larsen, næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Årsagen til forventede budgetoverskridelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser samt et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner. Derudover er der sket en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet, som kommunen skal følge.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top