Afbrændingsforbuddet i Sønderborg Kommune ophæves

Beredskab Sønderborg har siden indførelse af afbrændingsforbuddet vurderet behovet for afbrændingsforbuddet under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Brandfareindekset, Tørreindekset, vejrudsigter og ikke mindst befolkningens sikkerhedskultur viser, at det er beredskabs- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ophæve forbuddet i Sønderborg Kommune.

Beredskab Sønderborg opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v. 

Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

Ved brug af åben ild, anbefaler Beredskab Sønderborg:

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Der kan findes gode råd og vejledning om brug af åben ild, såsom gasgrill, kulgrill og ukrudtsbrænder på Brandfare.dk

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top