55 foreninger får 1,5 mio. kr. til aktiviteter

55 foreninger får 1,5 mio. kr. til aktiviteter

55 foreninger får 1,5 mio. kr. til aktiviteter

KommuneNyheder - 55 foreninger får 1,5 mio. kr. til aktiviteter

Sønderborg Kommune har netop fordelt hovedparten af midlerne i årets paragraf 18-pulje. 55 ansøgere kan glæde sig over at ekstra penge til at sætte aktivitetsniveauet i vejret med igen efter en hård corona-periode.

Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for ”socialt og sundhedsfremmende arbejde efter servicelovens §18” og er målrettet indsatsen for at hjælpe børn, unge og familier, der har det svært. Den samlede pulje er på ca. 3,3 mio. kr., hvoraf en del dog går til faste tilskud, frivillighedsfest. Den del af puljen, der er til fordeling, er i år på knapt 2 mio. kr., og den fordeles i to omgange. Ansøgningsfristen til 2. runde, hvor der resterer godt 400.000 kr., er den 1. juni.
– Corona-tiden har været en stor belastning mange steder – også i foreningerne. Her går bestyrelser og instruktører en tid i møde, hvor de skal genstarte aktiviteter, forny kontakten til medlemmerne og byde ind med spændende programmer og aktiviteter for at bryde med mange måneders ”bliv hjemme”-vaner. Det er dejligt, at vi med §18-puljen kan give dem en håndsrækning og hjælp til at komme godt i gang igen, siger Erik Lorenzen, konstitueret formand for Sundhedsudvalget, indtil Didde Lauritzen er tilbage fra barsel.
Udvalgets næstformand, Bo Kleis Christensen, er enig og tilføjer:
– Det er faktisk en overvældende oplevelse at læse ansøgningerne fra foreningerne. De vidner om mange frivillige ildsjæle, der bruger rigtig meget tid og yder en stort indsats for, at andre kan få gode oplevelser og deltage i gode fællesskaber. Vi fik 60 ansøgninger til puljen og kunne heldigvis helt eller delvist imødekomme langt de fleste. Foreningerne er et vigtigt fundament for mange borgere i kommunen.
Det laveste ansøgte beløb var 3600 kr., mens det mest optimistiske var på godt 118.000 kr. Det største tildelte beløb er på knapt 107.000 kr. og tilfalder indkøbsordningen i Gråsten. Det næststørste, tildelte beløb er 90.000 kr., som både Ældre Hjælper Ældre i Augustenborg og Frelsens Hær i Sønderborg modtager.
Ældre på Indkøb i kørestol i Gråsten kan se frem til 69.000 kr., mens der kommer 65.000 kr. ind på kontoen hos indkøbsordningerne i henholdsvis Hørup, Lysabild/Kegnæs og på Nordals.
Langt de fleste tildelte tilskud ligger i størrelsesordenen 10.000 til 30.000 kr. Hele listen over tildelte beløb kan ses på www.sonderborgkommune.dk under politik > dagsordener/sundhedsudvalget.

Oversigt over tildelte beløb:
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/files/dfe1db20-2372-2389-af71-d287a1178027/Sundh.udv._18.pdf

Foto:
Ikke mindst de frivillige indkøbsordninger i kommunen, som mange ældre har glæde af, er tilgodeset med tilskud fra §18-puljen. Billedet er fra en indkøbstur i Gråsten. Foto Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune     
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/857bd5af-4491-f687-189e-f0371d290af8.jpg
 

Kontaktinformation:
Konst. udvalgsformand Erik Lorenzen, tlf. 27 90 37 17, mail: elo@sonderborg.dk
Næstformand Bo Kleis Christensen, tlf. 27 90 37 16, mail: bkc@sonderborg.dk
Frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alfsen, tlf. 27 90 69 30, mail: joal@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen