2022 bliver et godt år for befolkningstallet i Sønderborg Kommune

Stort set hele året er der flyttet flere personer til Sønderborg Kommune end der er flyttet fra kommunen. Det viser den seneste opgørelse over udviklingen i befolkningstallet i kommunen.
 
Fremgangen er på 676 flere indbyggere i år, så indbyggertallet i Sønderborg Kommune pr. 1. december 2022 er på 74.372. Befolkningsopgørelsen tæller fødsler, dødsfald samt til- og fraflyttere.
 
Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over, at befolkningstallet i Sønderborg Kommune er steget i 2022.
 
– Jeg er meget glad for, at vi kan se, at fremgangen i befolkningstallet er stabil og øges stille og roligt. En tendens jeg også håber på at se i 2023. Jeg tror, at det lykkedes os at fremstå som en attraktiv kommune med noget at byde på for nye tilflyttere. Det gælder selvfølgelig de gode jobmuligheder, der er i Sønderborg-området samt de mange forskellige boligmuligheder, uanset om det er en villa, lejlighed eller rækkehus, og om det skal være bynært eller på landet. Vi har i mange år arbejdet på at gøre det attraktivt at flytte til Sønderborg Kommune, og vi er lykkedes med vores indsatser. Det skal vi bygge videre på, hvilket vi også gør i Byrådet med vores vision om en styrket bosætningsindsats. Samtidig skal vi gøre, hvad vi kan for at få Sønderborg Kommune på landkortet, som det er sket med Tour de France, Royal Run, Genforeningsmarkeringen mm, som jeg tror er med til at give en positiv fortælling om vores egn, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Indbyggertallet har ligget stabilt over 74.000 i andet halvår af 2022, og hele året – bortset fra to måneder – er der flyttet flere indbyggere til Sønderborg Kommune, end der er flyttet fra kommunen. En meget positiv betydning for befolkningstallet har været de tyskere, der har valgt at flytte til Sønderborg Kommune. Dertil kommer cirka 300 ukrainere, hvoraf langt de fleste er registreret i april, maj og juni. 
 
Der er også håb for flere indbyggere i de kommende år, heriblandt en del unge mennesker. For satsningen på flere studerende har også virket, hvilket blandt andet skyldes flere uddannelser i Sønderborg. Syddansk Universitet (SDU) åbnede tre nye uddannelser i efteråret på Alsion, og i august åbnede Fredericia Maskinmesterskole en afdeling i Sønderborg. Næste skridt er blandt andet det kommende Center for Industriel Software, som flere parter er gået sammen for at etablere i Sønderborg.
 
– Jeg er meget tilfreds med det forsatte arbejde for at øge uddannelsestilbuddet i Sønderborg, for vi skal blive ved med at styrke uddannelsesmiljøet. Det skal være attraktivt for de unge at flytte hertil for at studere, og på Alsion kan vi tilbyde en god bredde af forskellige uddannelser på tværs af SDU og ErhvervsAkademi SydVest. Mange af uddannelserne ligger tæt op ad de styrkepositioner erhvervsliv i Sønderborg Kommune har. Det giver relevante studiejob samt gode muligheder for job i området efter endt uddannelse, som er til fordel for virksomhederne, fordi de får adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derudover har vi et ret godt studie- og ungemiljø i Sønderborg, som vi skal udvikle yderligere. Tilsammen gør det Sønderborg-området attraktivt for unge studerende, siger første viceborgmester Stephan Kleinschmidt. 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top