To nye klimaplaner sætter grøn og bæredygtig retning for Odense

Odense skal være en grønnere by, en mere bæredygtig og også sundere by at bo og vokse op i.

Det mål har Odense Byråd nu taget to store skridt hen imod at indfri ved i enighed at vedtage både en Klimahandleplan 2023 og en Klimatilpasningsplan 2023.

– Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling i Odense og for at reducere vores klimaaftryk, så vi efterlader en endnu skønnere og sundere by til vores børn og børnebørn, end den by vi selv overtog. Derfor er jeg glad for, at vi nu står med to planer fulde af konkrete initiativer, siger Tim Vermund (S), som er klima- og miljørådmand.

I sommeren 2020 besluttede Odense Byråd, at Odense senest i 2030 skal være klimaneutral. Senere fulgte den første klimahandleplan med en række indsatser, der skal reducere CO2-udledningen. Det er den plan, der nu er opdateret med de nyeste prognoser og med nye, supplerende initiativer.

Handleplan har fået delmål

Med Klimahandleplan 2023 bidrager 28 forskellige initiativer til at mindske udledningen af CO2 i Odense, og de spænder vidt: Det er for eksempel CO2-fangst i både stor og lille skala, grønnere transportvaner, mere skov, ålegræs i Odense Fjord, udbredelse af sol- og vindenergi, udsortering og genanvendelse af plast og mere genbrug.

Blandt de nye indsatser er et fokus på klimavenlig byudvikling og byggeri, et fælles fynsk partnerskab med landbruget, og så rummer klimahandleplanen nu også delmål for reduktionen af CO2 frem mod 2030.

Delmålene skal sikre en løbende opfølgning på, hvorvidt rækken af klimaindsatser giver den forventede effekt på klimaaftrykket.

Også brug for klimatilpasning

Forandringerne i klimaet med varmere og vådere vejr har allerede betydning også i Odense, og derfor er det nødvendigt at tilpasse byen de stigende temperaturer og vandstande og de hyppigere stormfloder.

På den baggrund har byrådet vedtaget en klimatilpasningsplan for Odense. 27 konkrete indsatser kan frem mod 2050 klimatilpasse byen ved blandt andet at beskytte kysterne mod oversvømmelser og ved at håndtere de stigende mængder regnvand med eksempelvis genetablerede vandløb og nye lavninger, der kan holde vandet tilbage.

– Det er afgørende, at vi mindsker vores udledning af CO2, men det kan ikke stå alene. Vi ser konsekvenserne af klimaforandringerne nu, og det skal vi selvfølgelig indrette vores by efter. Flere af løsningerne giver os samtidig en mere grøn og rekreativ by at bo i og styrker biodiversiteten, fremhæver Tim Vermund.

Med Budgetforlig 2023 er der afsat en samlet sum på 40 millioner kroner til at sætte initiativerne i Klimahandleplan 2023 i værk, mens igangsættelsen af indsatserne i Klimatilpasningsplan 2023 forudsætter, at der afsættes penge ved de kommende års budgetaftaler.

Del af DK2020-projekt

Byrådets vedtagelse af både en klimahandleplan og en klimatilpasningsplan giver Odense Kommune mulighed for at blive certificeret som en såkaldt DK2020-kommune.

DK2020 er et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og 95 af landets kommuner med tænketanken Concito som videnspartner. Formålet er, at kommunerne udvikler klimaplaner, som lever op til de internationale målsætninger i FN-medlemslandenes Paris-aftale fra 2015 om at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse sig klimaforandringerne.

Odense Kommune ventes at få svar på ansøgningen om DK2020-certificering i begyndelsen af det nye år.

Se den originale nyhed fra Odense Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top