Voksenhandicap modtager flot pris

Helle Thorning, Annette Nyhus og Birte Yde Larsen fra Voksenhandicap modtog tidligere på måneden Socialpædagogernes Landsforenings pris ’Socialpædagogerne i fremtiden’.

Prisen uddeles på Landsforeningens generalforsamlingen hvert år, og den uddeles til socialpædagoger, der bruger deres faglighed og særlige kompetencer til at gøre en forskel.

Arbejdet med borgerråd udløser pris

Handicap- og Psykiatrisektionen i Silkeborg Kommune har arbejdet med en fælles vision i mødet med borgerne – nemlig ”Det god liv”.

Helle Thorning, Annette Nyhus og Birte Yde blev udvalgt til at sidde i et udvalg, hvor de skulle komme med input, der kunne opfylde visionen.

– Vi blev nysgerrige på, hvad det gode liv er for den enkelte borger indenfor voksen/ handicap, hvor vi er ansat. Derfor indkaldte vi en stor gruppe borgere til et møde, hvor vi talte om, hvad det gode liv kunne være, forklarer Helle Thorning, der arbejder som hjemmevejleder.

Mødet resulterede i, at der blev nedsat er et borgerråd. Rådet er sammensat af borgere på tværs af funktionsniveau, boligforhold, støtteindsats m.m., og består af otte borgere og tre socialpædagoger.

Borgerrådet mødes en gang årligt til dialogmøde med kommunens Ældre- og Handicapudvalg. Her fortæller de udvalget om deres dagligdag og stiller spørgsmål med udgangspunkt i ”Det gode liv”.

Helle Thorning, Annette Nyhus og Birte Yde Larsen vinder prisen for deres store arbejde med at stifte et borgerråd og for, i samarbejde med borgerrådet, at beskæftige sig med emner som; mobning, gældende lovgivning, planlægning af sociale arrangementer. I sidste uge mødtes de til et valgmøde med syv byrådskandidater.

– Der er ingen tvivl om, at borgerrådets medlemmer føler sig lyttet til. De oplever, at deres spørgsmål og fortællinger gør indtryk, og at de bliver taget alvorligt. Samtidig foregår der en demokratisk dannelse, forklarer Helle Thorning.

Rådet mødes hver anden måned og dagsordenen, bestemmes af borgerne og det, de er optaget af.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top