Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand fra boligområde til Søholt Bæk

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand fra boligområde til Søholt Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 30. marts 2021

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udvidelse af et boligområde ved Birkeskrænten ved Høje Kejlstrup har Silkeborg Forsyning ansøgt om at få revideret den eksisterende udledningstilladelse til Søholt Bæk. Silkeborg Forsyning etablerer et nyt regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvandet.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stine Bruun Bundesen på tlf. 8970 2092 eller på e-mail sbb@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 30. marts 2021.

Download afgørelsen

Download udledningstilladelse (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen