Vandmiljø: Tilladelse til tilslutning af filterskyllevand fra Thorning Vandværk

Vandmiljø: Tilladelse til tilslutning af filterskyllevand fra Thorning Vandværk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 12. april 2021.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af renset filterskyllevand fra Thorning Vandværk, Højgårdsvej 17, 8620 Kjellerup, matr. nr. 8s, Thorning By, Thorning.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Anders Hansen på tlf. 8970 1508 eller på e-mail anha@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 12. april 2021.

Download afgørelsen

Tilslutningstilladelse, Thorning Vandværk (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen