Status på smittespredning og indsatser mandag

Corona- og vaccinationsstatus mandag 11. januar 2021

 

 

Corona- og vaccinationsstatus mandag 11. januar 2021

Smitten falder i Silkeborg

Godt gået, Silkeborg! Smitten fortsætter med at falde. Smittetrykket (pr. 100.000 indb.) og smitteprocenten falder, og de seneste to seneste dage, har vi haft under 20 nye smittede pr. dag. Så hold fast!
15 er testet positive det seneste døgn. Det fire færre end i går, og 12 færre end i lørdags.
2,19 % er testet positive ud af 7.600 testede.
175 er testet positive den seneste uge.
186 pr. 100.000 indbyggere er testet positive den seneste uge. Det er 15 færre end i går.
2.018 i alt er testet positive siden pandemiens udbrud. I går søndag passerede vi 2.000 smittede. De første 1.000 blev smittet på ca. 9 måneder. De næste 1.000 er blevet smittet den seneste lidt over en måned.
115.932 personer er nu påbegyndt vaccination i Danmark.
Krisestaben følger situationen tæt og er i daglig kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at hjælpe med smitteopsporing, så smittekæderne kan blive brudt.

Hvordan får du besked om vaccination?

Vær tålmodig. Når det er din tur til at blive tilbudt vaccination, får du direkte besked i din e-boks eller med fysisk brev. Her får du information om, hvordan du booker tid til vaccination. Tiderne til vaccination oprettes i takt med, at regionen får vaccinedoser leveret fra Statens Serum Institut. Vær tålmodig og afvent invitationen. Ingen bliver glemt. Undgå at belaste læge og kommunen med opkald om, hvornår du får tilbudt vaccination.
Hvornår får du tilbud om vaccination?
Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteret rækkefølge for, hvornår forskellige grupper af borgere får tilbud om vaccination. Se vaccinationskalenderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hjælp til kørsel til vaccination?

Borgerne skal som udgangspunkt selv transportere sig til vaccination på Vaccinationscenter Silkeborg i Gødvad, fx via handicapkørsel, flextrafik eller med hjælp fra pårørende. Husk også at bestille hjemtransporten. Er det ikke muligt, kan Silkeborg Kommune hjælpe. Kontakt Visitationen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen på tlf. 89 70 18 76 eller pr. e-mail til visitationsgruppen@silkeborg.dk, som kan bevilge hjælp til transport, hvis du opfylder de kriterier, der politisk er besluttet for at kunne yde hjælp til transporten. 

Borgere med behov for liggende transport til vaccination

Borgere over 65 år, som både får personlig pleje og praktisk hjælp af hjemmeplejen, og som har brug for liggende transport til vaccination, skal ikke kontakte Silkeborg Kommunes visitation om hjælp til transport, men afvente, at de bliver kontaktet. Der arbejdes på en fælles løsning med Region Midtjylland om liggende transport eller vaccination i hjemmet af disse borgere. Så vær tålmodig. Ingen bliver glemt.

Vaccinationsstatus i Silkeborg

Den første prioriterede gruppe er ældre på plejecentre. Næsten alle blev vaccineret tirsdag og onsdag i forrige uge. Også medarbejdere med borgerkontakt vaccineres. 27 blev vaccineret fredag, 28 lørdag. På plejecentrene mangler fire plejehjemsbeboere og 53 medarbejdere vaccination. 30 ventes vaccineret i denne uge, når vaccinerne er tilgængelige.
Den anden prioriterede gruppe er nu i gang. Det er ældre over 65 år i eget hjem, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. De skal vaccineres på det nye vaccinationscenter på Helsinkivej 3 i Gødvad i Silkeborg by. Et stort antal, som selv har sørget for transport, er blevet vaccineret i forrige uge, og Silkeborg Kommune har hjulpet 103 borgere med til vaccination. Onsdag, torsdag og fredag fortsætter Silkeborg Kommune med at hjælpe borgere med transport til vaccination i takt med, at vaccinerne er tilgængelige på vaccinationscenteret. Se også mere udførlig status fra i fredags nedenfor.

Midlertidige omlægninger af dagtilbud på voksensocialområdet

For at forebygge og inddæmme smitte og for at undgå mangel på medarbejdere ved smitteudbrud på socialområdet sker der en række omlægninger af Silkeborg Kommunes dagtilbud på voksenhandicapområdet. Et stort antal borgere og tilbud bliver berørt af omlægningerne, som træder i kraft tirsdag 12. januar 2021. Omlægningerne sker på tilbud, hvor flere borgere har meldt afbud på grund af bekymring for smitte, og på tilbud, hvor omlægningerne sker for at reducere smitterisiko, hvor der er udfordringer med at overholde afstandskrav, og på tilbud, som bruges af mange borgere fra forskellige botilbud. Berørte borgere informeres direkte om omlægningerne, som sker i henhold til Nødbekendtgørelsen på socialområdet. Omlægningerne vil løbende blive vurderet i forhold til smitteudviklingen og evt. ændringer i retningslinjer m.v.

Smitteudbrud i afdeling med midlertidige pladser på Remstruplund

Fire medarbejdere er testet positive for smitte ved de midlertidige sengepladser på rehabiliteringscenteret på Remstruplund i Sydbyen. De midlertidige pladser bruges til borgere, der er færdigbehandlede på hospital, indtil borgerne kan komme tilbage i eget hjem eller på plejecenter. 14 borgere er i øjeblikket indskrevet, og de er alle blevet testet for smitte i lørdags. Desuden er 40 medarbejdere testet eller bliver hurtigst muligt testet for smitte. Resultatet fra testene afventes. To af borgerne på de midlertidige pladser er udskrevet fra hospital med coronasmitte, og de er derfor i isolation. Medarbejderne bruger værnemidler i plejen, handsker, kitler, visir, og der er stor fokus på hygiejne og udluftning, så smittespredning undgås. Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for smitteopsporing, og det er ikke klarlagt, om de fire medarbejdere er blevet smittet i forbindelse med behandlingen af de to smittede borgere, eller om smitten kommer udefra. Alle medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet testes i øvrigt rutinemæssigt for smitte hver uge.

Sølystskolen sender 24 elever hjem

En elev i Sølystskolens inklusionscenter er smittet. Ud fra et forsigtighedsprincip sendes 24 elever og ni medarbejdere hjem. Elever og medarbejdere må vende tilbage, når de ikke har symptomer og er testet negative for smitte efter de anvisninger, der er givet på skolen. Forældre, elever og medarbejdere er informeret.

Børnehuset Eventyrhuset i Buskelund sender 20 børn hjem i isolation

Et barn i børnehuset Eventyrhuset i Buskelund er smittet. 20 børn og fem medarbejdere vurderes at kunne have været i nær kontakt med det smittede barn og er sendt hjem i isolation for at bryde eventuelle smittekæder. Børnene må vende tilbage, når de i syv dage fra mulig nær kontakt ikke har fået symptomer på smitte, eller når der foreligger en negativ test for coronavirus. Forældre og medarbejdere er informeret.

Vi gentager en række vigtige informationer fra i fredags til dem, der ikke har læst fredagens opdatering:

Appel til pårørende: Hjælp familiens ældre med at booke tid til vaccination

Vaccinationerne er nu kommet til de hjemmeboende ældre over 65 år, som både får praktisk hjælp og personlig pleje. Silkeborg Kommune opfordrer pårørende til at hjælpe familiens ældre, der skal vaccineres. Mange ældre kan ikke selv klare opgaven, og har derfor brug for hjælp og støtte fra pårørende. Pårørende kan hjælpe på følgende måde:
Hold øje med vaccinationsbrevet i e-boks eller fysisk post med tilbud om vaccination. Følg med i, hvilke grupper, der vaccineres. Lige nu er det ældre over 65 år, som både får praktisk hjælp og personlig pleje. De ældre skal ikke vaccineres, før de har fået brev med tilbud om vaccination. Brevene sendes ud i takt med nye leverancer af vaccine.
Hjælp med at få booket vaccinationstider på vaccinationscentrene. Med NemID på www.vacciner.dk eller telefonisk, hvis den ældre ikke har NemID. Der kan først bestilles tid, når man har fået invitation til vaccination pr. brev. Bookning af tider til næste dag skal ske inden kl. 20 aftenen før.
Hjælp de ældre med transporten til og fra vaccinationscenteret på Helsinkivej 3 i Gødvad.
De ældre er meget afhængige af, at deres pårørende påtager sig et ansvar for at hjælpe, og kommunen skal nok hjælpe de ældre, der ikke har pårørende, som kan hjælpe.

Hvad gør jeg, hvis linket ikke virker til booking af vaccinationstid?

Vær tålmodig og prøv igen senere. Hjemmeplejen har været i kontakt med pårørende, som har oplevet at linket i brevet om booking af vaccinationstider ikke har virket, og når man i stedet ringer for at booke en tid, så kan det ikke lade sig gøre, fordi borgeren tilsyneladende ikke er oprettet til vaccination. I den situation, skal man blot være tålmodig og prøve igen senere eller dagen efter. Region Midtjylland oplyser, at problemet skyldes, at flere har fået invitation til vaccination end der er leveret doser til. Nye tider til vaccination oprettes i takt med, at regionen får vaccinedoser leveret fra Statens Serum Institut.

Vaccinationsstatus i Silkeborg (fredag 8. januar 2021)

Den første prioriterede gruppe er ældre på plejecentre tilbudt vaccination. I Silkeborg er der ca. 700, hvoraf 91 % har sagt ja tak. Alle blev vaccineret tirsdag og onsdag i denne uge, og der var feststemning på plejecentrene. Kun fire plejehjemsbeboere mangler at blive vaccineret, og de vil blive vaccineret hurtigst muligt. Anden vaccination ventes om ca. tre uger.
Den anden prioriterede gruppe er nu i gang. Det er ældre over 65 år i eget hjem, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. De skal vaccineres på det nye vaccinationscenter på Helsinkivej 3 i Gødvad i Silkeborg by. Onsdag blev 53 borgere vaccineret, torsdag 40, og i dag fredag ventes 49 borgere vaccineret. Onsdag og torsdag var det primært borgere, som selv eller med hjælp fra pårørende kunne transportere sig. Fredag har Silkeborg Kommune indsat otte minibusser udlånt fra Dybkær Specialskole til at hente og bringe ældre, der ikke har pårørende, som kan hjælpe med transporten. Mange af de ældre kan ikke gå selv. Derfor har kommunen 10 medarbejdere placeret på vaccinationscenteret. To medarbejdere regulerer trafikken, så de ældre bliver sat af ved indgangen, og bilerne sendt hen til udgangen, hvor de kan samle de ældre op igen, så de ikke skal gå så langt. De ældre hjælpes ud og ind af bilerne, og fire medarbejdere tager de ældre i hånden og fører dem trygt igennem vaccinationen og tilbage til den rigtige bil. Fire medarbejdere bistår desuden med registrering af vaccinationerne. Tilbagemeldingen er, at de ældre er rigtig glade efter vaccinationen, når de forlader vaccinationscenteret. Vaccinationerne fortsætter i weekenden og i næste uge i den takt, som vaccinerne ankommer til Danmark. Silkeborg Kommune er ved at planlægge de næste faser, hvor nye grupper skal vaccineres. Se hvem der bliver de næste, der får tilbud om vaccination, på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Livet i daginstitutioner og dagpleje under nedlukningen af Danmark

Daginstitutioner og dagpleje er fortsat åbne som normalt. Regeringen opfordrer til, at forældre, der har mulighed for det, holder deres børn hjemme. Det kan være forældre, som er hjemsendt og ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, fx frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede, m.v. Daginstitutionerne tilrettelægger aktiviteter, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Daginstitutionerne tager udgangspunkt i stuen, og der kan yderligere opdeles i mindre, faste grupper, som er gennemgående for dagens aktiviteter. I ydertimer og i ferieperioder kan børn samles på tværs af grupper, i det omfang det er nødvendigt, og der vil være ekstra fokus på hygiejne. Det anbefales at vi holder 2 meters afstand, men ikke ved børns lege eller personalets omsorg og aktiviteter med børnene. Ved hente-bringe-situationer, samtaler med forældre og lign. skal de 2 meter så vidt muligt overholdes. Det anbefales kraftigt, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, og forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning indendørs. I ekstraordinære tilfælde kan pasningsgarantien fraviges, hvis ikke alle børn kan være i daginstitutionen på almindelig vis som følge af restriktionerne. Det kan fx være, hvis flere medarbejdere sendes hjem pga. smitte, og det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale, eller at en et dagplejehjem eller en institution lukkes ned helt eller delvist, og flere eller alle medarbejdere og børn sendes hjem. Der kan ske afgrænsning af de timer, børnene er i dagtilbud, en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud, og der kan bruges andre lokaler eller forskudte mødetider og lign. Hvis det sker, vil der blive taget hensyn til de børn og familier, som vurderes at have det største behov for fortsat at være i tilbuddet.

Generelle informationer

Overblik over restriktioner.
Vacciner – værd at vide
Coronatest: Bestil tid på www.coronaprover.dk til testcenteret på Ansvej. 
Coronatest: Hurtigtest uden tidsbestilling i Sydbyhallerne.
Forebyg smitte.
Symptomer, testet positiv eller nær kontakt?
Download smitteappen SmitteStop.
Information på andre sprog.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen