Miljøgodkendelse til Kingo Recycling A/S, F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg tages op til revurering

Miljøgodkendelse til genanvendelse af ren og let forurenet jord på Funder Kirkevej 7C

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 9. oktober 2019 kl. 23.59

Beskrivelse af sagen

Godkendelsen omfatter godkendelse til genanvendelse af ca. 17.000 ton ren jord og ca. 1200 ton lettere forurenet jord til opbygning af en vejdæmning i et nyt erhvervs udstykning på Funder Kirkevej 7C, 8600 Silkeborg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Stinne Nørgaard på tlf. 8970 2089 eller på shn@silkeborg.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link hos Miljø og fødevareklagenævnet

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 9. oktober 2019.

Download afgørelsen

Miljøgodkendelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til opbygning vejdæmning vej (pdf)
Afgørelse om ikke VVM pligt (pdf)

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen