Landbrug: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Afgørelsen kan ikke påklages

Beskrivelse af sagen

Ejeren af husdyrbruget på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup har søgt om miljøgodkendelse af ændring af produktionsanlægget. Ændringen udløser krav om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven.

Da der er tale om et såkaldt IE-husdyrbrug skal det vurderes, hvorvidt husdyrbruget skal udarbejde en såkaldt basistilstandsrapport over miljøtilstanden på jord og grundvand på bygningsparcellen.

Ejeren af virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport, hvis der kan ske forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet som følge af, at virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Hvis det på grundlag af de foreliggende oplysninger kan konkluderes, at der ikke foreligger en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand, skal der ikke udarbejdes en basistilstandsrapport.

Afgørelse

På baggrund af ansøgers oplysning om typer, mængder og opbevaring af potentielt farlige stoffer har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport efter miljøbeskyttelseslovens § 35c.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail: mlp@silkeborg.dk

Download afgørelsen

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top