Ingen miljøkonsekvensvurdering for krydsombygning, Viborgvej-Nordre Ringvej

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om etablering af krydsombygning og signalregulering af Viborgvej og Nordre Ringvej ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen udløber den 8. februar 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en screening af projektet og afgjort, at det ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Birgit Eriksen på BTE@silkeborg.dk eller på tlf. 89 70 15 02.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 8. februar 2021.
Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

 

Dokumenter

AFGØRELSE

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen