vis omtanke

Information om coronavirus på socialområdet


Besøgsrestriktioner ophæves pr. 15. april 2021

Besøgsrestriktionerne på botilbud på socialområdet i Silkeborg Kommune ophæves med virkning fra på torsdag den 15. april 2021, medmindre der kommer påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan indføre nye påbud om besøgsrestriktioner, hvis smittetrykket i Silkeborg Kommune ændrer sig. I en ny situation med et højt smittetryk vil påbud om besøgsrestriktioner på de enkelte botilbud afhænge af andelen af borgere på det givne tilbud, som er færdigvaccinerede. Borgere og pårørende vil blive orienteret herom, hvis det bliver aktuelt.

Trods ophævelse af besøgsrestriktioner er det fortsat nødvendigt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder at holde afstand, rengøring og hygiejne. Der henstilles desuden til, at besøgene ikke foregår i fællesarealerne.

Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger

• Den besøgende skal bruge ansigtsværnemiddel, hvis de færdes på fællesarealer.
• Den besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.
• Det enkelte besøg gennemføres med 2 meters afstand mellem alle deltagere,
• I bør undgå fysisk kontakt fx håndtryk og kram så vidt, det er muligt.
• Vi stiller mundbind til rådighed, hvis den besøgende har glemt at få et med.
• Den besøgende skal selv tage service med til eget forbrug, hvis I skal spise sammen.
• Hvis I gerne vil ud at gå en tur, anbefaler vi, at det sker et sted, hvor der ikke er mange mennesker samlet. Under gåturen bør I stadig holde 2 meters afstand, og vi opfordrer til, at I går ved siden af hinanden og undgår ansigt-til-ansigt-kontakt.
• Når borgeren er færdig vaccineret, kan man i større omfang være sammen med den nærmeste familie eller nære venner. Man kan i større omfang have fysisk kontakt med familie og nære venner fx give kram eller give hånd.

Håndhygiejne før og efter besøg

Den besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge hånddesinfektion ved ankomst og efter besøget.

Rengøring efter dit besøg

Besøgende skal gøre rent efter sig. Det betyder, at den besøgende skal rengøre de overflader, som hænder hyppigt har kontakt med fx håndtag, trykknapper og armaturer på toiletter, stole og borde.

Personalet på tilbuddet vil instruere jer, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal rengøre. Der skal gøres rent med vand og sæbe eller aftørringsservietter/overfladesprit. Har I været udenfor skal havesæt og hjælpemidler også rengøres efter besøget.

Har du spørgsmål til ophævelsen af besøgsrestriktionerne, bedes du kontakte din kontaktperson på botilbuddet eller lederen af botilbuddet.

Dagtilbud og væresteder genåbnes fra torsdag 15. april 2021

Dagtilbud og væresteder genåbnes fra torsdag 15. april 2021, hvor Nødbekendtgørelsen ophører.

Selvom Nødbekendtgørelsen ophæves, skal Silkeborg Kommune fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19. Genåbningen af dagtilbuddene vil således ske under hensyntagen til de gældende sundhedsfaglige retningslinjer, herunder afstandskravet på 2 meter.

Nødvendige foranstaltninger til inddæmning og minimering af smitterisiko og spredning vil også kunne forekomme. Samtidig vil genåbningen af tilbuddene skulle ske efter de lokale forhold. Genåbningen kan derfor ske på forskellig vis på de enkelte dagtilbud og væresteder.


Hvis du er hjemløs og har mistanke om, at du er smittet med corona-virus, skal du ringe til den lokale læge eller lægevagt. Hvis du ikke er klar over, hvilken læge du er tilknyttet, kan du ringe til de regionale lægevagter – i Region Midt 70 11 31 31

Som udgangspunkt er en hjemløs tilknyttet den kommune, som vedkommende modtager sociale eller økonomiske ydelser fra. Hvis du ikke modtager ydelser fra en kommune, kan du henvende dig til den kommune, hvor du aktuelt opholder dig.

Efter henvendelsen vil lægen eller sundhedsvæsenet vurdere, om der er behov for karantæne eller andre foranstaltninger for at behandle eller forhindre udbredelsen af corona-virus. Derefter er det kommunen, der har ansvaret for at hjælpe med evt. karantæne.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen