Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Ikke VVM-pligt for naturgenopretningsprojekt ved Sillerup Væld nord for Vrads Sande

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at et planlagt naturgenopretningsprojekt ved det tidligere Sillerup Væld Dambrug ikke er VVM-pligtigt.

Beskrivelse af projektet

KommuneNyheder - Ikke VVM-pligt for naturgenopretningsprojekt ved Sillerup Væld nord for Vrads Sande 

Projektområdet nord for Vrads Sande er vist med rød markering på kort ovenfor.

Efter nedlæggelse af Sillerup Væld Dambrug med et areal på ca. 1,5 ha ønsker Silkeborg Kommune at gennemføre et naturgenopretningsprojekt ved at genskabe sammenhængen mellem områdets to kildevæld og vandløb nedstrøms.

Formålet med restaureringsprojektet er at modellere arealerne og genskabe den tidligere natur i området med kildevæld, kildebække, vandhuller samt tør og våd lysåben natur.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at naturgenopretningsprojektet ikke er VVM-pligtigt.

Klik her for at se afgørelsen (åbner i et nyt vindue)

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på tlf. 8970 1443 eller på mail: etj@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 24. marts 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen