Høj trivsel og tilfredshed blandt medarbejderne i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne har meget travlt, men fortsat både trives og er tilfredse.

Høj trivsel og tilfredshed blandt medarbejderne i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne har meget travlt, men fortsat både trives og er tilfredse. Det er den helt overordnede konklusion i Silkeborg Kommunes nye trivselsundersøgelse.

Silkeborg Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering af det fysiske arbejdsmiljø blandt kommunens ca. 6.800 medarbejdere. I trivselsundersøgelsen i 2011 lå trivslen og medarbejdertilfredsheden på et højt niveau, og det høje niveau blev bekræftet i trivselsundersøgelsen i 2014. I den nye trivselsmåling, som blev gennemført i november 2016, er der enten fremgang eller status quo på det høje niveau på stort set alle områder i undersøgelsen. Samtidig er svarprocenten steget fra 75 % i 2014 til 85 % i 2016.

– Det er en svarprocent, som vidner om et meget stærkt engagement hos medarbejderne, og som mange andre offentlige og private virksomheder ville give deres højre arm for at have, siger kommunaldirektør Lone Lyrskov.

– Undersøgelsen viser, at vi overordnet har gode og nærværende ledere, og at samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne og ledelsen fungerer godt på arbejdspladserne. Der er enkelte arbejdspladser, som har nogle særlige udfordringer, men overordnet skiller ingen af kommunens 10 afdelinger og stabe sig væsentligt ud fra det generelle, flotte resultat, siger Lone Lyrskov.

– Trivselsundersøgelsen viser også, at medarbejderne har travlt, og at de føler sig mest udfordret på arbejdsmængden, tempoet samt de følelsesmæssige krav i arbejdet. Alligevel giver medarbejderne udtryk for, at de er engagerede og har en god arbejdsplads med gode kollegaer, siger næstformand i kommunens Hoved-MED-udvalg Susanne Bang Bådum, som netop er blevet genvalgt som næstformand i det kommende to år.

På skoleområdet var medarbejdernes trivsel i 2014 præget af de store forandringer som følge af skolereformen. Silkeborg Kommune har en god og konstruktiv dialog med lærerne, pædagogerne og skolelederne om forandringerne og de nye vilkår, og der er gjort en stor arbejdsindsats af alle for at få skolereformen ført positivt ud i livet. I 2016 er trivslen og arbejdstilfredsheden blandt skoleområdets medarbejdere steget på alle områder. Også på skoleområdet er den største udfordring fortsat krav i arbejdet.

– Trivselsundersøgelsen bliver i øjeblikket gennemgået i alle kommunens MED-udvalg, og undersøgelsen vil blive brugt på de enkelte arbejdspladser som et værktøj til at drøfte trivsel og indsatsen for at fastholde og skabe en endnu bedre arbejdsplads, siger Susanne Bang Bådum.

– I vores indsatser for en endnu bedre arbejdsplads, vil vi især fokusere på krav i arbejdet og medarbejdernes oplevelser af trusler om vold, vold, mobning, chikane og følelsesmæssige belastninger i arbejdet, siger Susanne Bang Bådum.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top