Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje i område omfattet af LP 13-011, Boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Godkendelse af strækningsanlæg (jf. NBL § 20) til udskiftning af ringvejsbroen over Gudenåen i Silkeborg


Hermed offentliggøres strækningsanlægstilladelse til udskiftning af Ringvejsbro.

Tilladelsen er meddelt efter Naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 1 (jf. LBK nr. 240 af 13/03/2019) og Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg m.v. § 2 (jf. BEK nr. 941 af 27/06/2016).

Der er tilknyttet en række sektortilladelser til afgørelsen, herunder bl.a. en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål til afgørelsen, eller ønsker du supplerende sagsmateriale, kan du rette henvendelse til Hanne Henriksen, hanne.henriksen@silkeborg.dk, tlf. 26 29 97 70

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelse

Se afgørelsen her

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen