Byrådet har besluttet – maj 2018

Mandag 28. maj 2018 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Læs, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Få indflydelse

Kommuneplanen kan blive ændret på 14 områder
Silkeborg Kommune: Da kommuneplanen blev vedtaget i efteråret 2017, blev det også vedtaget, at flere af borgernes forslag og indsigelser skulle med i den. Nu er 14 samlet i et tillæg, som byrådet har sendt i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 3

Tæt-lavt etagebyggeri ved Hvinningdalvej
Silkeborg: Der er planer om at bygge tæt-lavt etagebyggeri på begge hjørner af Hvinningdalvej og Vestre Ringvej. Det kan kun lade sig gøre, hvis kommuneplanen bliver ændret, for der er området udlagt til åbent-lavt byggeri i stedet for tæt-lavt byggeri. Derfor har byrådet sendt et tillæg til kommuneplanen i 8 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 4

7 nye rækkehuse i Kjellerup
Kjellerup: Der er et ønske om at bygge 7 rækkehuse på cirka 110 m2 i max. 2 etager og 8,5 meter højde på hjørnet af Sindingsgade og Krabbesgade i Kjellerup. Men i områdets lokalplan er grundene beregnet til enfamilieshuse. I kommuneplanen er områdets status dog allerede ændret. Byrådet har sendt et forslag om at ophæve lokalplanen for grundene i 4 ugers høring.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 5

Første skridt mod flottere gågader
Silkeborg: Søndergade og Vestergade skal have en make-over, og vi skal nu i gang med samle ideer fra borgerne og butiksejere ind. Frem til 9. juni holder vi pop-up event i gågaderne, hvor alle kan komme med sine ideer og tanker om, hvordan vi bedst skaber hygge og stemning på Søndergade og Vestergade. Senere tager følgegruppen, der består af butiksejere, folk fra Silkeborg Kommune, politikere og handelSilkeborg på studietur for at se nærmere på andre byers gågader. Derefter går landskabsarkitekter fra Vega Landskab i gang med at analysere alle input. Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til processen.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 6

Byrådet har godkendt

4 parcelhusgrunde på Nylandsvej 49 i Fårvang
Fårvang: Der er ønsker om flere parcelhusgrunde i Fårvang, og der er plads til dem på Nylandsvej 49, hvor der i øjeblikket liggers en nedlagt børnehave. Byrådet har bevilget 1,2 mio. kroner til at få børnehaven revet ned og grundene byggemodnet, så de er klar til nye parcelhuse med det samme. Grundene kommer til at ligge i en firkant med fælles indkørsel fra Nylandsvej.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 7

4 vandløb får ny status
Silkeborg Kommune: I øjeblikket har et vandløb ved Vestre Ringvej, et vandløb ved Bragesvej, Levring Bæk opstrøms Kjellerupvej og Gjessø Bæk opstrøms regnvandsbassinet status som private vandløb. Det betyder, at lodsejerne betaler for vedligehold. Nu viser det sig, at de opfylder kravene til at være offentlige vandløb, og så er det Silkeborg Kommune, der skal betale for at vedligeholde dem. I alt en udgift på 20.000 kroner om året. Byrådet har sendt et forslag om at ændre vandløbenes status i høring hos lodsejerne og lokalrådene i de berørte områder.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 8

Flere små børn end pladser i daginstitutioner
Silkeborg: Flere og flere børnefamilier vælger at flytte til Silkeborg, og i alt er der 55 0-2årige samt 30 3-6årige børn flere end prognoserne forudså. Det betyder, at der er behov for flere daginstitutionspladser i en fart. Derfor har byrådet bevilget i alt 11,450 kroner til midlertidige pavilloner i Sejs, Balle/Buskelund/Hvinningdal og Funder. Pavilloner vil blive brugt, indtil de allerede planlagte daginstitutioner er bygget.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 9

Leve-bomiljø-køkken i Fårvang for 0 kroner
Fårvang: Ældre- og Sundhedsministeriet har sat en pulje af, som kommunerne kan søge midler fra, hvis de vil indrette leve-bomiljø-køkkener på plejecentre og på den måde bringe både madlavning og måltider tættere på de ældre. Silkeborg Kommune har blandt andet søgt og fået 3,733 mio. kroner til et køkken i Fårvang. Budgettet holdt – og lidt til – der blev 425.000 kroner til overs, som er sat af til at komme tilbage i den statslige pulje. Byrådet har godkendt regnskabet på 0 kroner.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 10

Orientering om økonomi


Budgettjek efter første kvartal
Silkeborg Kommune: Efter hvert kvartal tjekker Silkeborg Kommune budgettet for at se, hvordan regnskabet vil ende, når året er omme. Og korrigerer budgettet, hvis det er nødvendigt. Byrådet blev orienteret om, at det i forhold til det oprindelige samlede budget viser det sig, at der vil være brugt 82 mio. kroner mere end budgetteret, når året er omme, så det skal der holdes grundigt øje med. Erfaringer viser dog, at det samlede resultat ofte er usikkert på denne tid af året.
Byrådsmødet mandag 28 maj sag 11 og 12

Stedfortræder

Silkeborg: Bent Jensen deltog i stedet for Peter Nyegaard Jensen for Venstre.

Afbud

Silkeborg: Kim Nielsen Barslund fra Socialdemokratiet havde meldt afbud.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top