Byrådet har besluttet – august 2017

Mandag 28. august 2017 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du få et kort overblik over, hvad Byrådet besluttede.

Høringer – hvad mener du?

 

Kulturhus på nedlagte Nordre skoles grund i Alderslyst
Silkeborg: Nordre skoles område i Alderslyst skal være kulturcenter og boligområde i fremtiden. Derfor sendte Byrådet et forslag til lokalplan i 8 ugers høring. Forslaget skaber plads til 36 plejeboliger i 1-2 etager til udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere og et kulturhus i en etage på 500 kvm. Hallen og gymnastiksalen inklusivt omklædningsrum og lign. bliver bevaret. Samtidigt sendte Byrådet et kommuneplantillæg i høring. Det gør det muligt at bygge et plejecenter med 2×48 boliger i 2 etager.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 10

Biogasanlæg øst for Lemming
Lemming: Grauballegård Biogas ønsker at bygge et biogasanlæg på Allingvej 13 øst for Lemming. Det kræver en ny lokalplan med en miljørapport, og derfor sendte Byrådet en sådan i 8 ugers høring. Anlægget vil køre i døgndrift. Lokalplanen sikrer blandt andet, at der plantes rundt om anlægget, så det med tiden bliver vanskeligere at se. Dertil kommer at anlægget skal have afdæmpede farver og overflader der kun begrænset genskinner og reflekterer sollys. Når anlægget er udbygget vil der køre 10 transporter til og fra anlægget.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 11

11 nye regulativer for vandløb og for Langsø

Silkeborg Kommune: Landets kommuner har pligt til at udforme regulativer for alle offentlige vandløb, der ikke tidligere har haft et eller tidligere har været et privat vandløb. I denne omgang drejer det sig om forslag til Markbæk, Fårebæk, Valdemarsvigs Grøft, Jordemoder Bæk, Kalkens Bæk, Korskær Bæk, Kringelbæk og Langsøhus Bæk, Funderstations Bæk og Ellerup Bæk. Silkeborg Langsøs regulativ bliver samtidig revideret. I fremtiden må der gerne være stævner og lignende i søens midterste bassin i fuglenes yngletid. Det har nemlig vist sig, at der kun er 2 ynglende fuglepar i området. Byrådet sendte alle forslagene til regulativer i høring.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 14

Byrådet har besluttet

 

Byudvikling 

Ny bydel på Søtorvet i midtbyens hjerte
Silkeborg: Byrådet vedtog den endelige lokalplan for en ny bydel på Søtorvet midt i Silkeborg. Bydelen får omkring 285 boliger, er inspireret af New Yorks High Line, har en hævet bypark, plads til cafeer, små butikker og en stor dagligvarebutik. Der bliver desuden et torv ned mod havnen.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 12

Byggemodning af 4 grunde i Sydbyen 
Silkeborg: Byrådet bevilgede 3 mio. kroner til byggemodning af 4 parcelhusgrunde på Stadiongrunden over mod Marienlundvej, en adgangsvej til Vejlboparken samt til at omlægge p-pladsen ved Vejlbovej. 
Byrådsmødet mandag 28. august sag 15

Aktiviteter på motorvejsdækket
Silkeborg: Byrådet bevilgede 2 mio. kroner til at anlægge en park med aktiviteter ovenpå den overdækkede del af motorvejen. Pengene skal gå til at udvikle og etablere streetaktiviteter på skateboard eller løbehjul og eventuelt parkour. Parken bliver efter planen færdig i foråret 2018.Byrådsmødet mandag 28. august sag 16

Sundhed


½ mio. kroner til at indrette sygeplejeklinikker

Silkeborg Kommune: I fremtiden kommer der sygeplejeklinikker i Toftevang i Them, på Vestergade i Kjellerup og i Sundhedshuset i Silkeborg. Bygningerne i Silkeborg og Kjellerup lever op til det planlagte, mens der skal nye ting til I Them. Derfor bevilgede Byrådet ½ mio. kroner til bedre udstyr.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 5

 

Ældre

Solgården får ny rolle
Silkeborg Kommune: Solgården er udpeget til at være plejecenter for ældre borgere med alkoholmisbrug. Det kræver visse ændringer – fx nøglesystemer og styrket sikkerhed. Byrådet bevilgede 2 mio. kroner til projektet.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 6

Behov for flere profilplejecentre?
Silkeborg: I fremtiden skal flere af kommunens plejecentre have sin egen profil, der er målrettet bestemte borgere. Byrådet besluttede derfor at frigive 1,5 mio. kroner til at fortsætte processen med at etablere flere profilplejeboliger.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 7

Leve-bo-miljø-køkken i Fårvang Ældrecenter
Fårvang: Silkeborg Kommune har fået del i en af Sundhed- og Ældreministeriets puljer, og 3,7 mio. kroner af det tildelte beløb kommer nu Fårvang Ældrecenter til gode. Byrådet godkendte, at centrets nuværende køkken bliver om- og udbygget til et leve-bo-miljø-køkken. Projektet er i god tråd med Silkeborgs nye Plejeboligplan og den nye ældrepolitik: Det gode hverdagsliv.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 8

3 leve-bo-miljø-køkkener i Sejs Plejecenter
Sejs: Silkeborg Kommune har fået del i en af Sundhed- og Ældreministeriets puljer, og 6,755 mio. kroner af det tildelte beløb kommer nu Sejs Plejecenter til gode. Byrådet godkendte, at centrets nuværende 3 køkkener bliver om- og udbygget til leve-bo-miljø-køkkener. Projektet er i god tråd med Silkeborgs nye Plejeboligplan og den nye ældrepolitik: Det gode hverdagsliv.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 9

Natur og miljø

Borgere med meget lav indkomst kan få lån til påbudte kloakprojekter
Silkeborg Kommune: Husejere står selv med udgiften, når det handler om tilslutning af kloakker. Borgere med meget lav indtægt kan have svært ved at få lån i banken til udgiften, og i disse få tilfælde yder Silkeborg Kommune lån. 19 husstande har i øjeblikket fået lån. Men muligheden gælder ikke for de borgere, der er pålagt udgifter, fordi kloakledningerne bliver delt i 2 – vand og spildevand. Derfor besluttede Byrådet, at det også skal være muligt at ansøge om lån i den forbindelse.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 13

Skoler

Tidsfrist for ansøgning om at vælge skole
Silkeborg Kommune: I øjeblikket mangler der en uddybning af reglerne for skoleskifte i det kommende skoleår, og det skal uddybes i styrelsesvedtægterne for Silkeborg Kommunes Skolevæsen. Byrådet godkendte derfor, at der tilføjes et kort afsnit, der beskriver, hvornår forældre senest skal ansøge om skoleskift for deres børn i det kommende skoleår. Fristen er 1. marts.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 3

Flere valgfag end i Folkeskoleloven

Silkeborg Kommune: Folkeskolerne i Silkeborg Kommune arbejder blandt andet på, at nogle af skolerne skal have en helt speciel profil. Folkeskoleloven indeholder en række valgfag for 7.-9. klasse, men ofte har de enkelte skoler behov for at prøve flere fag af. Byrådet godkendte, at det fremover bliver lettere rent administrativt. For i fremtiden ligger kompetencen for at afgøre, hvilke fag der ikke er beskrevet i Folkeskoleloven, det er relevant at afprøve og eventuelt arbejde videre med.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 4

Økonomi


Revisorernes seneste gennemgang

Silkeborg Kommune: Revisorernes gennemgang af første halvår 2017 i virksomheden Silkeborg Kommune endte med meget få bemærkninger. Men mange af dem handlede om sagsgange, der tidligere var kommet bemærkninger til. Byrådet ønskede et ekstra eftersyn i august. Det har vist sig, at der nu er strammet godt op, når det handler om at ændre de gamle arbejdsgange i forhold til de bemærkninger, der var.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 18

Økonomien i det første halvår af 2017
Silkeborg Kommune. Halvårstjekket viser, at der er flere penge i kassen end forventet på grund af bedre beskæftigelse. Silkeborg Kommune bruger stadig omkring 30 mio. kroner mere end i det ordinære budget, der blev vedtaget i efteråret 2016, men ikke i forhold til det budget, der er korrigeret undervejs. Når det handler om anlægsbudgettet ligger forbruget højere end budgetteret. Men det er penge, der længe har været sparet op eller penge, fra projekter, der er udskudt.
Byrådsmødet mandag 28. august sag 19 og 20

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top