Bæredygtige boligområder er fremtiden

Bæredygtige boligområder er fremtiden

19 nye grunde i Balle sættes i udbud over sommeren. Og her er bæredygtighed og grønne udeområder i fokus.

Det nye boligområde i Balle er en konkret udmøntning af Silkeborg Kommunes arkitektur- og klimapolitik, som blandt andet stiller skarpt på:

  • Hvordan vi håndterer regnvand lokalt for at mindste risikoen for oversvømmelser
  • Grøn beplantning, som skal optage CO2 og reducere udledningen
  • Hvordan nybyggeri skal passe ind i omgivelserne og landskabet – også med hensyn til, hvordan boligerne placeres på grunden

– Det har været afgørende, at det nye boligområde i Balle kan håndtere regnvand lokalt – både i store og små mængder. Derudover har det været essentielt at skabe et frodigt grønt, indbydende område med masser af biodiversitet og udfoldelsesmuligheder, som appellerer til samvær og bevægelse, siger Stefan Baik Dyrberg, vejingeniør i Silkeborg Kommune.

Også grundenes placering er special. De er nemlig placeret i en cirkel med et fællesareal i midten, hvor der er mulighed for at lave et aktivitetsområde med bænke, bålsted eller lignende.

– Balle Bygade er en ny og mere moderne måde at tænke byudvikling på, der tager udgangspunkt i de forhold, der er i området. Terrænet passer godt til et cirkulært område, som vi gerne vil udnytte bedst muligt. Det handler ikke om at presse så mange arealer ind som muligt, men i stedet tænke på, hvordan vi gør det til at attraktivt område for dem, der skal bo der, forklarer Stefan Baik Dyrberg.

Regnvand håndteres lokalt

Regnvandshåndtering er et bærende element for området. Derfor har vi taget innovative løsninger i brug for at håndtere regnvandet, som skal gå hånd i hånd med byudviklingen for området.

– I stedet for at lede vandet ud i kloakken, bliver det håndteret lokalt. På den måde mindsker vi presset på kloakkerne og i sidste ende risikoen for oversvømmelser. I praksis betyder det, at vi leder regnvandet over jorden til bassiner, som ligner små søer, så regnvandet bliver synligt og bidrager til at gøre området til en skøn rekreativ oase, fortæller Stefan Baik Dyrberg.

Målet er at skabe et multifunktionalitet, visuelt attraktivt, grønt og bæredygtigt projekt, som skal inspirere andre til, hvordan man kan udvikle nye, bæredygtige bydele.

Byggematerialer bliver genanvendt

I området er der lagt granitrender langs vejene, som er genbrugt fra andre projekter. Alt i alt er der genbrugt op imod 400 tons granit, som ellers ville have været destrueret.

– Det, at vi har genanvendt en del materiale i stedet for at købe nyt betyder, at der er flere penge til fx beplantning. Derfor bliver der sået en engblanding, så vi får en masse biodiversitet i græsset, og der bliver plantet forskellige træsorter som bøg, eg og hyld i området, fortæller Stefan Baik Dyrberg.

Læs mere om grundene her: Grundeisilkeborg.dk.

Fakta: Bæredygtigt byggeri siden 2015

  • Allerede tilbage i 2015 etablerede Silkeborg Kommune det første bæredygtige boligområde; Gødvad Enge
  • Her løber regnvand fra veje og hustage ikke i kloakken, men siver gennem render, grøfter, permeable veje og bassiner ned i jorden
  • Undervejs kan det bruges til leg og til den fælles vaskeplads
  • Huse med grønne tage er opført, som er beplantet med fx mos eller stenurt. Tagene absorberer en del af det regnvand, hvorefter det fordamper eller siver til et afløb. Ud over en isolerende effekt, er det også en måde at håndtere regnvandet lokalt

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen